Türkiye Kurşun Çinko Madenciliğinin Genel Bir Değerlendirmesi


KURŞUN İ. , KAHRİMAN A., DEMİR İ. , TURGUT S.

Türkiye Kurşun Çinko Yataklarının Jeolojisi, Madenciliği ve Mevcut Sorunları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 04 January 2008, pp.366-379

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.366-379

Abstract

In nature lead and zinc can be found by itself also several ratios of lead, zinc and copper can be found together in ore beds. Ore beds rich with lead has various amount of silver and also ore beds rich with zinc has various amount of cadmium. Lead and zinc have wide uses. They can be used in the electric, machine-building, metallurgy, chemical, light and pharmaceutical industries. In addition, lead is also involved in the nuclear and petroleum industries. Mining of lead-silver is one of the oldiest mining in Turkey and also a lot of places named as including lead and copper. On the earth using areas of lead and zinc which have important space in metals is on increase. Common economical growth on earth and above all growing ratios of China has reached high numbers bring about highly demand to raw materials on revive. Last five years forceful demand on metals, low and limited supplimient had became maximize the cost of metals. Within this work has done valuation mining of lead and zinc in World and Turkey.

Kurşun ve çinko dünyada tek başına bulunabileceği gibi değişik oranlarda bakır, kurşun ve çinkonun birlikte bulunduğu komplex yataklara da sıklıkla rastlanmaktadır. Günümüzde çinko; çelik, alüminyum ve bakırdan sonra yıllık tüketimi en fazla olan metaldir. Kimyasal yönden aktif olması ve diğer metallerle kolayca alaşım yapılabilmesi nedeniyle çinko; endüstride, ana maddesi çinko olan alaşımların ve bileşiklerin üretiminde kullanılmaktadır. Ülkemizde kurşun metali ise, sadece ikincil üretim olarak hurda kurşunun ergitilmesi sonucu kazanılmaktadır. Bunun dışında sülfür veya oksitli kurşun minerallerinden izabe ile metal eldesi yoktur. Ülkemizde kurşun cevherinden kurşun metali elde eden izabe tesisi olmadığı için kurşun konusunda rekabet söz konusu değildir. Bu çalışma kapsamında, ülkemiz kurşun-çinko madenciliğinin Dünya perspektifi ve bölgesel gelişimler de göz önüne alınarak bir değerlendirmesi yapılmıştır.