GENETİK ŞİFRE KOPYALAMA VE KUR'AN (Genetic Code Copying and Qur’an)


AYDAR H.

Elif Yayınları, İstanbul, 2003

  • Basım Tarihi: 2003
  • Yayınevi: Elif Yayınları
  • Basıldığı Şehir: İstanbul

Özet

Bilindiği gibi, yirminci yüzyılın sonlarında, genetik alanında çok önemli gelişmeler kaydedilmiştir. İçinde bulunduğumuz günlerde bu yöndeki inkişaflar hızla devam etmektedir. İlerleyen yıllarda yaşayacaklar, bu yönde çok daha büyük gelişmelere şahit olacaklardır… Önceleri canlıların DNA'sında bulunan genler deşifre edilmeye başlandı, tabir caizse insan yaratma kitabının harfleri öğrenildi, bunların meydana getirdiği kelimeler, cümleler okunmaya başlandı… Arkasından bitkiler, hayvanlar kopyalandı. Dolly, bunların en önemlisi olarak Dünyanın gündemine oturdu… Bunun ardından insan kopyalama faaliyetleri gündeme geldi. Derken bazı bilim adamları insan kopyaladıklarını dünyaya ilan ettiler… Hepimiz, bu yöndeki çalışmaların durmaksızın devam ettiğini bilmekteyiz. Şimdiden bu çalışmaların sonunun nereye varacağını kestirmek zordur; ancak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, önümüzdeki yıllarda bu konuda bugünkünden çok daha önemli başarılar elde edilecektir… Bu kitapta, insanlık aleminin en büyük buluşu olarak değerlendirilen genetik şifrenin çözümü ve kopyalama alanında meydana gelen gelişmelerin, Kur'an-ı Kerim'in verilerine göre değerlendirilmesini bulacaksınız.
As known, in the late of 20th century, there are crucial developments in the genetics. Nowadays these developments rapidly persist. Next generations will be witnesses to more developments in this genre. Like other people, decoding of genetic cryptogram and cloning that is accepted as the most excellent invention of human being, are paid my attention too. I find it is suitable to study this crucial development according to data of our essential source, Holy Qur’an, and my main field, Qur’anic studies…Finally this humble work appears. The book includes three chapters and one conclusion. In the introduction, there are some explanations about the Qur’anic encouragements on the scientific researches. In the first chapter, Genetic code and developments in the genetic duplication, are descriptively, technically and historical-progressively studied. Besides of some possible advantages of developments in genetics, such as, diagnosis of illnesses and improvement of some important animals and plants, some sociological or individual disadvantages are introduced. One of the most crucial aims of human being, “long-life” or “forever-life” is among the themes. The second chapter is dealing with narratives that are mentioned in the Qur’an and related to genetics with some aspects. Initially, the terms that means creation/ resurrection are investigated, then, the theme of extraordinary creation of human like, Adam, Eva and Jesus are studied. From some Qur’anic examples, it is understood that the man can create some beings. From this point, to become to life of Moose’s scepter and Samir’s Cow and creation of Jesus a bird are studied. In this chapter, some people who was death and then resurrected in this life, such as resurrection of people who struck, and of a man who was hit by a piece of beef, and of a man who was a death in a hundred years, are studied. There are also same cases in the Bible and other scriptures. In the Qur’an, there are some cases dealing with resurrection of some animals after dead. In the third chapter, the subject of the verbs meaning to create/to resurrect are investigated and compared with developments of genetics. In the conclusion, under all given information, developments of genetics are studied with regard to Qur’anic logic; it is not pointed out that this developments cannot shake the essences of faith, to believe in God and He is a precisely unique creator, in contrast, like other scientific inventions, these can also support to loyalty to the creator. In the book, it is strongly emphasized that developments should be used for good purpose and in favor of human being not for evil intention and purpose.