KORONAVİRÜS (COVİD-19) PANDEMİ SÜRECİNDE ÇEVRİMİÇİ YAPILAN KURAN-I KERİM DERSİ SINAV DEĞERLENDİRMESİ: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLİTAM SINAVLARI ÖRNEĞİ


Creative Commons License

Kablan S.

ATLAS INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 7., Budapest, Hungary, 23 - 25 September 2020, vol.1, no.7, pp.788-789

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Budapest
  • Country: Hungary
  • Page Numbers: pp.788-789

Abstract

KORONAVİRÜS (COVİD-19) PANDEMİ SÜRECİNDE ÇEVRİMİÇİ YAPILAN

KURAN-I KERİM DERSİ SINAV DEĞERLENDİRMESİ: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLİTAM SINAVLARI ÖRNEĞİ

  

Dr. Süleyman KABLAN

Öğr. Gör. Dr. İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Ana Bilim Dalı, ORCID NO: 0000-0002-6272-8641

suleyman.kablan@istanbul.edu.tr

 

 Özet

Koronavirüs (Covid-19) pandemisi, dünyanın her yerinde birçok alanda olduğu gibi eğitim sisteminde de değişimlere neden olmuştur. Eğitim kurumlarında pandemi döneminde yüz yüze eğitim sürdürülemediği için bu durumdan en çok Kuran-ı Kerim gibi uygulamalı ders türleri etkilenmiştir. Program içeriğinde Kuran-ı Kerim dersleri yer alan fakültelerde bu ders, alanında yetkin öğretim elemanları kontrolünde uygulamalı olarak yapılmaktaydı. Ancak pandemi sürecinde Kuran dersleri açık ve uzaktan öğretim, sınavları ise Zoom programı vd. üzerinden çevrimiçi yapılmıştır.

 

Bu araştırmanın amacı, Koronavirüs (Covid-19) pandemisine bağlı olarak ilk defa gerçekleştirilen çevrimiçi Kuran-ı Kerim dersi sınavları ile yüz yüze yapılan sınavlar arasındaki farkları saptamak ve çevrimiçi sınav uygulamasının Kuran-ı Kerim dersi öğretim hedeflerini gerçekleştirmedeki gücünü belirlenmeye çalışmaktır. Çevrimiçi sınav uygulamasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları üzerinde ayrıca durulacaktır. Yine klasik sınav uygulamasındaki öğrenci ve öğretmen tutumlarını çevrimiçi sınav tecrübesiyle karşılaştırmak, salgın, deprem, savaş vb. acil durumlarda daha hazırlıklı ve öğretim çıktılarına hizmet edecek nitelikte çevrimiçi sınav tarzını değerlendirmek ve gelecekteki uygulamalar için önerilerde bulunmak amaçlanmaktadır.

 

Bu pandemi, açık ve uzaktan eğitimde sadece niceliğin değil, aynı zamanda niteliğin de önemli olduğunu göstermiştir. Bu nedenle araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Bu amaçla, durum çalışmasında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlitam öğrencilerinden 3.000 kişi ile 15 öğretim elemanı arasında Temmuz 2019’da çevrimiçi gerçekleştirilen Kuran-ı Kerim dersi sınavı esas alınmıştır. Sınav öncesi hazırlıklar, sınav sırasında yaşananlar ve sınav sonrası gözlenmeye çalışılmıştır.

 

Çalışma sürecinde öğrencilerin çevrimiçi sınav sistemini çok fazla benimsemedikleri, sistemin kullanımıyla ilgili öz yeterlik açısından problemler yaşadıkları görülmüştür. Uzaktan sınav yönteminin öğretim elemanlarının sınav kayıtlarını tekrar izleyebilmesi, esnek sınav vakti olanakları ve zaman tasarrufu sağlaması olumlu görülürken internete ve eğitmene ulaşamama ve sosyal olarak yalıtılmış hissine kapılma gibi hususlar da olumsuz yönler olarak tespit edilmiştir.

 

Bu bildiride çevrimiçi yapılan Kuran-ı Kerim sınavı değerlendirilmesi sonucu, çevrimiçi sınav sisteminin geçerliğinin, şeffaflığının, altyapısının, erişim sorunlarının, güvenilirliğinin, içeriğinin, uygulamasının, kalitesinin, denetlenebilir olmasına yönelik yasal ve pedagojik açıdan güçlendirilmesi gerektiği önerilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Kuran-ı Kerim, Çevrimiçi Sınav, Pandemi, Uzaktan Eğitim