Konsol İstinat Duvarlarının Şekil Değiştirmezlik Değerlerinin Zemin-Duvar Arayüzeylerinde Oluşan Yatay Dinamik Basınç Değerleri Üzerine Etkilerinin Anlaşılmasına Dair Gerçekleştirilen Bir İrdeleme


BEZGİN N. Ö.

Teori ve Uygulamada Zemin ve Yapı Etkileşimi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 24 - 25 April 2014, pp.137-144

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.137-144

Abstract

The linear estimate for the variation of lateral soil pressure behind a cantilevered retaining wall at a constant value with depth from a value of zero is valid for the estimation of static lateral soil pressures and valid under the assumption that the required lateral wall deformation is generated at each location along the height of the wall. On the other hand, the dynamic pressure values that develop on a cantilevered wall under earthquakes can vary with wall rigidities although they are not explicitly considered within the standard retaining wall design methods. In this study, the effects of wall rigidities on the lateral dynamic soil pressure values generated on the wall by the accelerating soil and the formation of active and at-rest conditions along the wall at static conditions will be investigated through a finite element model taking into account the soil-wall interface interaction.   

Konsol olarak davranan bir istinat duvarı arkasında desteklenen zeminin duvar üzerinde oluşturduğu yatay basınç değerlerinin zemin derinliği ile sıfırdan başlayarak sabit bir değerde doğrusal olarak arttığını varsayan yaklaşım durağan yükleme koşullarında ve belirli duvar sehim değerlerinin duvar derinliğince sağlandığı varsayımı ile geçerlidir. Diğer taraftan, deprem etkileri altında duvar üzerinde oluşan dinamik basınç değerleri, sıradan istinat duvarı tasarım yöntemlerinde dikkate alınmamakla birlikte, duvarın şekil değiştirmezlik (rijitlik) değerlerine göre değişebilmektedir. Bu çalışmada, zemin-duvar arayüzey etkileşimini dikkate alarak kurgulanan bir sonlu elemanlar modeli üzerinden, duvarın farklı kesit özelliklerinden kaynaklı şekil değiştirmezlik değerlerinin yatay ivme altında hareketlenen zeminin duvar üzerinde oluşturduğu dinamik yatay basınç üzerindeki etkileri ile statik durumda aktif ve durağan koşulların duvar boyunca oluşumu irdelenecektir.