Çin Kaynaklarında Kaşgar


KAŞGARLI R.

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, ss.231-238, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2011
  • Dergi Adı: Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.231-238

Özet

Türk kültüründe 2000 yıldan fazla tarihi olan Kaşgar, bugünkü Çin Halk Cumhuriyeti Şin Jiang Uygur Özerk Bölgesi'nin güney batısında bulunmaktadır. Coğrafi konumunun, tarihi ipek yolu üzerinde olması, Kaşgar'ın önemini daha da arttırmıştır. Çin kaynaklarında Kaşgar, çeşitli isimlerle kaydedilmiştir. Çin bilim adamları Kaşgar ismini farklı anlamlarda yorumlamışlardır. Bu makalede Kaşgar'ın genel durumu, Çin kaynaklarındaki isimlendirilişi, bu isimlerin anlamları kaleme alınmıştır

With more than 2000 years of history in Turkish culture, Kashgar is located in the southwest of today's Shin Jiang Uighur Autonomous Region of the People's Republic of China. Thanks to its geographical location, history and being on Silk Road, the importance of Kashgar has in-creased even more. Kashgar has been recorded in Chinese sources with various names. Chinese scientists have interpreted the meaning of the name "Kashgar" differently. In this article, the overall situation Kashgar are indicated and the naming of Kashgar in Chinese sources, meanings of these names.