Yeni Medya ve Serbest Zaman İlişkisi Üzerine Bir Araştırma


Creative Commons License

Yılmaz S., Gönenç A.

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), vol.2, no.44, pp.97-112, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Serbest zaman kavramı bireylerin iş, eğitim ve günlük yaşam sorumluluklarını yerine getirme zamanlarından arta kalan kişisel deneyimler için kullanılan zamanlardır. Özellikle son zamanlarda bireylerin monotonlaşan gündelik hayatlarında bir kaçış aracı olarak kullandıkları yeni medya ile hem kendilerine haz verecek hem de dijital kimliklerini istedikleri yönde inşa edecek serbest zaman aktiviteleri ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu bağlamda serbest zaman kullanımının yeni medyayla, sosyal medya platformları aracılığıyla, farklı demografik özellikler çerçevesinden benzerlikleri ve farklılıklarıyla, akıllı telefon kullanım oranı ve bağımlılığıyla dijital oyun ilişkileri araştırma kapsamında ele alınmıştır. Serbest zaman üzerine tez veya makale yazan araştırmacıların, serbest zaman ile ilgili ne tür yaklaşımlar sergilediği ve ne tür sonuçlara ulaştığı literatür taramasıyla ele alınıp değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırılan çalışmalarda serbest zamanın sosyal medyayla olan ilişkisi ve teknoloji bağımlılığı gibi başlıkların öne çıktığı saptanmıştır. Bunun yanı sıra; özellikle demografik özelliklerin farklılıklarına rağmen serbest zaman kullanımında yeni medyanın öne çıktığı incelenen çalışmalarla desteklenmektedir.