Eğitimde Yeni Teknolojiler: Sanal Gerçeklik


CAN T. , ŞİMŞEK İ.

Eğitim Teknolojlierli Okumaları 2016, İşmnan A., Odabaşı H.F., Akkoyunlu B., Editör, Ayrıntı Yayınları, Ankara, ss.351-362, 2016

  • Basım Tarihi: 2016
  • Yayınevi: Ayrıntı Yayınları
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.351-362
  • Editörler: İşmnan A., Odabaşı H.F., Akkoyunlu B., Editör

Özet

Gerçek yaşamda gelişmekte olan teknolojilerin eğitim dünyasına da yansı- ması kaçınılmazdır. Günümüzde sanal gerçeklik kavramı askeri, tıp ve eğlence gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Bu teknolojilerin amacı insan yaşamını ko- laylaştırmak ve bu bağlamda da eğitim teknolojileri, her geçen gün öğrenci ve öğretmenlere yönelik yeni olanaklar ve fırsatlar yaratmaktadır. Bu teknolojilere bir örnek olarak sanal gerçeklik gösterilebilir. Gerçek dünyayı olduğu gibi eğitim dünyasını da etkilemekte olan sanal gerçeklik kavramı eğitimi her an ve her yerde olacak biçimde dönüştürmektedir. Çeşitli sanal ortamlar ve görüntüleme sistem- leriyle öğrenilmesi gereken içerik okul ve sını ardan bağımsız sunulabildiği gibi, dış dünyadaki içerik de okullara ve sını ara ucuz ve güvenli bir biçimde sunula- bilmektedir. Bu içeriğin çeşitli uygulamalarla öğretmenler tarafından da tasarla- nabilmesi öğretmenlere de özgürlük ve özgünlük sağlamaktadır. Sanal gerçeklik gerçeklik hissi sağlayarak öğrencilerin bu ortamlara daldırılmasına ve bu sanal ortamlarda bütün duyular kullanılarak diğer insanlarla veya avatarlarla gerçek- mişçesine erişebilmesini kolaylaştırır. Öğrenciler bu ortamlara istedikleri zaman erişebilir ve zaman ve mekandan bağımsız olarak eğitim olanak ve fırsatlara ulaşa- bilirler. Bu bağlamda; sanal gerçekliğin eğitimde de çeşitli konularda kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Bu alan ve konulara bakıldığında da askeri eğitim, tıp 

eğitimi, cerrahi eğitim, hemşirelik eğitimi, dil öğretimi, çevirmenlik eğitimi, temel

bilimler eğitimi alanlarında yoğunlaşma olduğu gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: sanal gerçeklik, eğitimde yeni teknolojiler, eğitim tek- nolojieri