Bağdat Nizâmiye Medresesi’nin İlk Müderrisi Ebû İshâk eş-Şîrâzî ve Medresenin Resm-i Küşâdı


ÖZAYDIN A.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Mecmuası, ss.85-99, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Mecmuası
  • Sayfa Sayıları: ss.85-99