Osmanlı Dönemi Türkçe Tefsirler


AYDAR H.

PAYİTAHT’TA SERHAD SERHAD’DA PAYİTAHT İLMİ ETKİLEŞİMLER – BALKANLARDA YÜKSEK İSLAM ÖĞRETİMİULUSLAR ARASI SEMPOZYUM, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 May 2014, ss.11-12

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.11-12

Özet

Bu çalışmada tefsir ilminin ana gayesi hakkında kısaca bilgi verildikten sonra bu gayenin büyük halk kitleleri üzerinde gerçekleştirilmesi maksadıyla anadilde yazılmış tefsirler üzerinde durulacaktır. Bu cümleden olarak Arapçanın dışındaki dillerde yazılmış ilk telif tefsirler ve yine bu maksatla Arapçadan başka dillere yapılmış tercüme tefsirler konusu işlenecektir. Bundan sonra Türkçe telif ve tercüme tefsir hareketi ele alınacak; Osmanlı öncesi dönemde bu konuda yapılmış olan çalışmalar incelenecektir. Ardından Osmanlı döneminde anadilde yapılmış telif tefsirler ile Türkçeye yapılmış tercüme tefsirler tek tek incelenerek haklarında bilgi verilecektir. Böylece Osmanlılar döneminde Türkçe telif ve tercüme tefsirler tanıtılmış olacak, bunların Osmanlı tefsir hareketi içindeki yeri ve Osmanlı tefsir kültürü üzerindeki etkileri tespit edilmeye çalışılacaktır.