Adlandırma Grubu


TÖREN H.

İ.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, cilt.32, ss.217-222, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 32
  • Basım Tarihi: 2004
  • Dergi Adı: İ.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.217-222

Özet

Makalede, Türkçenin söz dizimine ait bir gramer yapısı daha ele alınmıştır. İsim+adlı/isimli şeklinde Türkçede yer alan söyleyişin bir kelime grubu sayılması gerektiği ileri sürülmüştür.

Bu kelime grubunun söz dizimindeki işlevi ve gramer yapısı incelenmiş ve Türkçenin tarihi dönemlerine ait metinlerde yer alan kullanışları ile ilgili çeşitli örnekler verilmiş, Uygurca döneminde özellikle dinî metinlerin çevirisi sırasında kullanılmaya başlayan bu ifade kalıbının Türkçede sınırlı bir kullanım içinde kalmakla birlikte günümüze kadar geldiği tespit edilmiştir.  

There are several classifications about the word groups in Turkish Grammar books. Some of the word groups are not take places in this classifcations. Will we consider these word groups an exception or against the rule.

            One of the word groups structure which is not been in the word group classifications is noun (proper name, nicknames) + adlı. This papers examines this word group with the examples chosen from different texts.