İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümünün Eğitim-Öğretim Durumu


KARTAL S. N. , KÖSE C. , ERDİNLER E. S.

1857’den Günümüze Ormancılık Eğitim-Öğretim Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Kasım 2013, ss.279-315

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.279-315

Özet

Ülkemizde Orman Endüstri Mühendisliği’nin temeli Yüksek Ziraat Enstitüsü’ne beşinci fakülte olarak Orman Fakültesi’nin bağlanması sonrasında bu kuruluşun bünyesinde 5 enstitüden biri olarak 1937 yılında Orman Mahsullerini Değerlendirme Enstitüsü’nün kurulması ile atılmıştır. Orman Fakültesi’nin 1948 yılında İstanbul Üniversitesi’ne altıncı fakülte olarak bağlanmasından 1982 yılında Orman Endüstri Mühendisliği  Bölümü’nün Orman Fakültesi’nin ikinci bölümü olarak kurulmasına kadarki geçen otuz beş yıllık süreçte Orman Mahsullerini Değerlendirme  ve Orman Mahsulleri Kimyası Kürsüleri Orman Mühendisliği Bölümü’nün eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine katkı sağlamıştır. Yüksek Öğretim Kurulu’nun 82/272 sayılı kararı  ile 1982 yılında bu kürsüler Orman Biyolojisi ve Odun Koruma Teknolojisi, Odun Mekaniği ve Teknolojisi, Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi ve Orman Endüstrisi Makinaları ve İşletme Anabilim Dalları’na dönüştürülmüştür.  Bu çalışmada köklü bir geçmişe sahip olan İ.Ü. Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü’nün  kuruluş ve gelişimine yönelik bilgi verilmiş,  bölümün  lisans ve lisansüstü programları ve eğitim-öğretim programlarının tarihsel gelişimi,  yürütülen akreditasyon  ve sürekli iyileştirme faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelere  ve önerilere yer verilmiştir.