Ticaret Hukuku Kürsüsünde Onbeş Yıl – Hukukî Mütalâalar (Mahkeme Kararları ile Birlikte), Cilt II – Ortaklıklar Hukuku


KENDİGELEN A.

Arıkan, İstanbul, 2001

  • Basım Tarihi: 2001
  • Yayınevi: Arıkan
  • Basıldığı Şehir: İstanbul