SUNUM : "Medeniyet, Kültür ve Bilim Tarihi: Osmanlı Devleti’nde ve Türkiye Cumhuriyeti’nde ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK ve ÇEVİRİ" Marmara Üniversiteis, Fen Edebiyat Fakültesi, Bilim ve Sanat Günleri, 28.11.2012


ERUZ F. S.

Sunum, 2012

  • Basım Tarihi: 2012

Özet

Türkiye'ni bulunduğu coğrafyaya özgü çokkültürlülük olgusu çeviri ve çokkültürlü çevirmenler açısından ele alınıyor ve konu tarih içinde çevirmenlerin rolü açısından somut örnekler üzerinden inceleniyor ve günümüzde çeviri etkinliğiyle karşılaştırılıyor

Function and role of translators and interpreters in the Past and today