Using Digital Face Scanning System in Prosthetic Treatment Planning: Case Report


Bilgen B. , Sülün T. , Saygılı S. , Biren E.

25. TDB Uluslarası Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019, pp.613

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.613

Abstract

Objective: Pre-treatment planning is very important in today's dentistry. The digital design suitable for the patient can be made with the images obtained through the face scanning system. In this way, the patient's confidence in treratment increases and the work of the physician becomes easier. The aim is to determine the advantages of the digital design created by face scanning for both the physician and patient and to draw attention to the effect on the treatment process.

Case Report: A 32 year old female patient applied to Istanbul University Faculty of dentistry, Prosthetics Department with the desire to make superstructures of her implants and previously prepared teeth. Medical history was obtained from the patient and it was determined that there were no systematic contraindication. During the anamnesis, it was learned that the patient also was uncomfortable with her anterior teeth. It has been observed in the oral examination that, there were 4 implants and teeth numbered 17-14-23-24-34-44-45 were prepared in advance. No infection was detected in the implants and the teeth included in the treatment plan. For economic reasons, it was decided to use porcelain with metal infrastructure in the posterior regions. It was planned to perform metal ceramic bridge restoration for teeth 14-17/44-46 and for implants located in 25-27/35-37; metal ceramic crown  24 and 34 and full ceramic crown for the restoration of tooth number 23. A minimally invasive approach has been adopted in the anterior region. Laminate veneer restoration was planned for the teeth numbered 13-12-11-21-22-33-32-31-41-42-43. Before the treatment, digital face scanning was applied to the patient and the design was made through the images that were taken. Based on this design, temporary restoration was prepared for the patient during the treatment. Restoration was completed by taking the opinions of the patient.

Conclusion: By the help of the digital face scan, the patient realizes to what extend he/she can meet his/her expectation from the treatment. The design is created as a result of the scanning process can be transferred to the mouth and used as a temporary restoration. The time that the physician will spend at the chairside becomes shorter. Appropriate planning is done by creating a comprehensive design.

Amaç: Günümüz diş hekimliğinde tedavi öncesi planlama oldukça önemlidir. Yüz tarama sistemi aracılığıyla elde ettiğimiz görüntüler ile hastaya uygun dijital tasarım yapılabilmektedir. Bu şekilde hastanın tedaviye olan güveni artmakta ve hekimin işi kolaylaşmaktadır. Amaç, yüz taraması ile oluşturulan dijital tasarımın hem hekim hem de hasta açısından avantajlarını saptamak ve tedavi sürecindeki etkisine dikkat çekmektir.

 Olgu Sunumu: 32 yaşındaki kadın hasta, implantlarının ve daha önceden prepare edilmiş dişlerinin üst yapılarının yapılması isteğiyle İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Total Parsiyel Protez Bilim Dalına müracaat etmiştir. Hastadan medikal anamnez alınarak sistemik kontrendikasyonu olmadığı belirlenmiştir. Anamnez sırasında hastanın anterior dişlerinden de şikayeti olduğu öğrenilmiştir. Ağız içi muaynesinde 4 adet implant olduğu ve 17-14-23-24-34-44-46 numaralı dişlerin önceden prepare edildiği görülmüştür.. Radyografik ve klinik gözlemler sonucu implant ve dişlerde herhangi bir enfeksiyona rastlanmamıştır Hastanın estetik şikayetlerine çözüm bulabilmek amacıyla anterior dişler de tedavi planına dahil edilmiştir. Ekonomik nedenlerle posterior bölgelerde metal altyapılı porselen kullanımına karar verilmiştir. 25-27 ve 35-37 numaralı dişler bölgesinde bulunan implantlara ayrıca 14-17 ve 44-46 numaralı dişlere metal seramik köprü restorasyonu, 24 ve 34 numaralı dişe metal seramik kuron restorasyonu, 23 numaralı dişe tam seramik kuron restasyonu yapılması planlanmıştır. Ön bölgede ise minimal invaziv bir yaklaşım benimsenmiştir. Hastanın 13-12-11-21-22 ve 33-32-31-41-42-43 numaralı dişlerine laminate veneer restorasyonu planlanmıştır. Tedavi öncesinde hastaya dijital yüz taraması uygulanmış ve alınan görüntüler aracılığıyla tasarım yapılmıştır. Bu tasarımdan yola çıkılarak hastaya tedavi süresince kullanabileceği geçici restorasyon hazırlanmıştır. Hastanın da görüşleri alınarak restorasyon tamamlanmıştır.

Sonuç: Dijital yüz taraması sayesinde hasta, tedaviden beklentisini hangi ölçüde karşılayabileceğinin farkına varır. Tasarım sonucunda oluşturulan dizayn ağız ortamına aktarılarak geçici restorasyon olarak kullanabilir. Hekimin hasta başında geçireceği süre kısalır. Kapsamlı bir tasarım oluşturularak uygun planlama yapılır.