Poli(CMC-AA-NIPAm) Terpolimer/MMT Nanokompozit Hidrojeller ile Sulu Çözeltilerden Ağır Metal Uzaklaştırılması


Özkahraman B., EMİK S., ACAR I.

24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, Turkey, 1 - 04 July 2010

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Zonguldak
  • Country: Turkey