Poli(CMC-AA-NIPAm) Terpolimer/MMT Nanokompozit Hidrojeller ile Sulu Çözeltilerden Ağır Metal Uzaklaştırılması


Özkahraman B., EMİK S. , ACAR I.

24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2010

  • Basıldığı Şehir: Zonguldak
  • Basıldığı Ülke: Türkiye