Toprak Faunası: Sınıflandırılması ve Besin Ağındaki Yeri


ÇAKIR M., MAKİNECİ E.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.61, no.2, pp.43-55, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Soil ecology; deals with primary production in soil, soil fauna and flora, litter decomposition, nutrient cycle, soil food web, soil biodiversity, and interrelations with soil processes. Organisms living in soil have vital importance on these processes, however, estimation of the impact of each organism is too difficult. Soil ecologists who are specially working on these processes separate the organisms in two simple units as “guild” and “functional groups” according to their roles on ecosystem processes such as food resource, dietary specializations, reproductive rates and defense strategies against predators or distribution in soil profile. Communities within functional groups connected each other?s with the relations such as competition and hunting. Soil food web studies try to figure out the relations among these functional groups connected with each other's.

Toprak ekolojisi; toprak içerisindeki primer üretim, toprak flora ve faunası, ölüörtü ayrışması, besin döngüsü, toprak besin ağı, toprak biyoçeşitliliği ve bunların toprak süreçleriyle arasındaki ilişkileri araştırmaktadır. Toprak içerisinde yaşayan canlılar bu süreçlerde hayati rol oynarlar, ancak bu canlıların tek başlarına etkilerinin hesaplanması çok zordur. Bu süreçleri çalışan toprak ekologları, canlıları “birlik” ve “fonksiyonel grup” olarak iki basit birime ayırmaktadır. Toprak canlılarının oluşturduğu „birlik?ler birimlere bölünür. Bu birimler beslenme kaynakları, beslenme şekilleri, üreme oranları, avcılara karşı savunma yöntemleri veya toprak profilindeki dağılımları gibi ekosistem süreçlerindeki rollerine göre „fonksiyonel grup?lara ayrılırlar. Fonksiyonel gruplar içerisindeki komüniteler rekabet ve avlanma gibi ilişkiler ile birbirlerine bağlıdır. Toprak besin ağı çalışmaları birbirine bağlı olan bu fonksiyonel gruplar arasındaki ilişkileri ortaya koymaya çalışmaktadır.