IN VITRO ACTIVITY OF TEDIZOLID AND OMADACYCLINE IN NONTUBERCULOUS MYCOBACTERIA


Creative Commons License

Türkkal S., Özçatalkaya N. E., Çiftçi E., Yaman G., Şatana D.

European Society of Mycobacteriology Annual Congress , Tirane, Albania, 25 - 28 June 2023, pp.46

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Tirane
  • Country: Albania
  • Page Numbers: pp.46
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Tüberküloz Dışı Mikobakteriler (TDM), çevrede her yerde özellikle toprak ve su kaynaklarında bulunan, fırsatçı patojenlerdir. Tüberküloz Dışı Mikobakteri kaynaklı enfeksiyonlara karşı uygun ilaç rejimlerinin oluşturulabilmesi için antibiyotik duyarlılık testlerinin yapılması gerekmektedir. Bu çalışmada 60 hızlı, 45 yavaş üreyen toplam 105 tüberküloz dışı mikobakteri suşunun tedizolid ve omadasikline karşı antimikrobiyal duyarlılıkları CLSI M24 ve M62 rehberleri doğrultusunda kolorimetrik mikrodilüsyon yöntemi ile araştırılmıştır. Araştırmada tedizolid için 0.015-32 µg/ml, omadasiklin için 0.003-64 µg/ml MİK aralığı kullanılmıştır.  Tedizolidin duyarlılığının değerlendirilmesinde literatür bilgisine dayanarak, CLSI M62’de linezolid için önerilen kritik konsantrasyon değerleri (≤8 µg/ml duyarlı; 16 µg/ml orta duyarlı; ≥32 µg/ml dirençli) kullanılmıştır.  Tedizolid için hızlı üreyen TDM’lerden sadece M.fortuitum orta duyarlı (1/29; 16µg/ml) ve yavaş üreyen TDM’lerden M.avium dirençli (1/6; ≥32 µg/ml ) olarak belirlenirken, diğer tüm TDM suşlarının duyarlı (103/105; ≤8 µg/ml) olduğu saptanmıştır. Omadasiklin için önerilen herhangi bir kitik konsantrasyon değeri bulunmadığından bu antibiyotik için sadece saptanan MİK değerleri bildirilmiştir. Elde edilen MİK değerleri ekli tabloda görülmektedir. Bu çalışma, tedizolidin TDM’ler üzerinde güçlü in vitro etkisinin var olduğunu, ancak omadasiklinin hızlı üreyen suşlar üzerinde değişken sonuçlar verdiğini, TDM tedavi rejimlerinin oluşturmasında türe özgü antimikrobiyal duyarlılık testlerinin yapılmasının gerekli olduğunu göstermektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Tedizolid ve Omadasiklin, Tüberküloz, Tüberküloz Dış Mikobakteri, Mikrodilüsyon, Antitüberküloz Duyarlılık Testi

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje No: 36925