Osmanlı Dönemi Mısırlı Dilcilerinden Ebû Bekr Receb b. İsma'îl eş-Şenevânî


YAVUZ M.

Şarkiyat Mecmuası, ss.165-189, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2011
  • Dergi Adı: Şarkiyat Mecmuası
  • Sayfa Sayıları: ss.165-189