İlaca Bağlı Olarak Çene Kemiklerinde Görülen Osteonekrozda Dental Yönetim ve Güncel Tedavi Yaklaşımları: Derleme


Yurtseven Günay A., Ak G.

Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, vol.3, no.2, pp.82-92, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Günümüzde meme, prostat veya akciğer kanseri, hiperkalsemi, multipl myelom veya osteolitik yapıdaki metastatik lezyonların tedavisinde antirezorptif ve antianjiyojenik ilaçlar kullanılmaktadır. Bu hastalıklara ek olarak osteoporoz tedavisinde de kullanılabilmektedirler. Bu ilaçların kullanımına bağlı olarak, maksilla ve mandibulada osteonekroz oluşabilmektedir. Bu derlemede; çenelerde ilaç kullanımına bağlı olarak gelişen osteonekrozların etiyolojisi, risk faktörleri, klinik seyri, radyolojik özellikleri, güncel tedavi protokolleri ve ayrıca diş hekimi yaklaşımı hakkında bilgi vermeyi amaçladık