Adolesanlarda Alt Üriner Sistem Semptomlarının Yaşam Kalitesine Etkisi


savaşer s., KIZILKAYA BEJİ N., ASLAN E., GÜNGÖR İ.

21. Ulusal Üroloji / 4. Ulusal Üroloji Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 October - 03 November 2010, pp.393

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.393