Yönlendirmeli Filtreler Yardımıyla Doğu Akdeniz Bölgesindeki Fayların Saptanması


ALP H. , ALBORA A. M. , UÇAN O. M.

MBGAK, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2005, ss.72

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.72

Özet

Bu çalışmada, yönlendirmeli filtreler, bölgenin gravite anomali haritasına uygulanarak Doğu Akdeniz’in varolan tektonik yapısına ait süreksizlik sınırlarının saptanmasına çalışılmıştır. Doğu Akdeniz’in günümüzdeki tektoniği, Afrika ve Avrasya plakaları arasındaki çarpışma ve Arap, Anadolu ve Ege mikro levhalarının yer değiştirmeleriyle kontrol edilmektedir. Bölge genel olarak sıkışma rejimi altında olmasına karşın yerel açılma yapıları da oldukça fazladır. Bu yüzden bölgenin tektoniği oldukça karmaşık bir hal almıştır. Yönlendirmeli filtreler belirli bir doğrultuda band geçiren filtrelerdir. Bir görüntüdeki farklı yönlerdeki kenarlar, görüntünün farklı yönlere sahip temel filtrelerden geçirildikten sonra yönelim alt-bandlarına ayrılmasıyla elde edilirler. Bu çalışmada yönlendirmeli filtreler çeşitli açılarda sentetik datalara uygulanarak kenarları saptanmıştır. Gömülü durumda bulunan fayların oluşturduğu anomaliler yönlendirmeli filtreler yardımıyla ortaya çıkartılmış ve bölgenin fay haritası jeolojik bilgilerle karşılaştırılmıştır. Gömülü durumdaki jeolojik yapılar eğer yoğunluk farkı oluşturuyorlarsa Gravite anomali haritalarında süreksizlikler oluşturmaktadır. Bu tür yapıların net bir şekilde ortaya çıkartılması ve süreksizlik sınırlarının saptanması Jeofizik açıdan önemli bir konudur. Böylelikle aranacak olan Jeolojik yapıların (maden, arkeolojik kalıntı, gömülü fay vb.) sınırları ortaya çıkartılabileceği gibi jeolojik yapılar hakkında bilgi sahibi olunabilir. Bu nedenle aranacak Jeolojik yapıya uygun filtreler kullanılması gerekmektedir. Uygulanacak olan filtre tekniklerine göre aranacak olan jeolojik yapıların etkisinin yüzeye yakın mı, yoksa derinde mi olduğu anlaşılabilir, veriler gürültülerden arındırılabilir, yapının sınırları tespit edilebilir. Kenar belirleme, görüntü sıkıştırma ve iyileştirme, doku analizi gibi birçok görüntü işleme konularında uygulamaları bulunan yönlendirilmeli filtreler temel olarak belirli bir doğrultuda band geçiren filtre özelliğini gösterirler. Bir görüntüdeki farklı yönelimdeki kenarlar, görüntünün farklı yönelimlere sahip temel filtrelerden geçirilip, yönelim altbandlarına ayrılmasıyla elde edilebilir. 

In this paper, Steerable Filters are used for the solutions of some problems in Geophysics. Steerable Filters are band pass filters that pass band in a contain direction. Tectonic of the eastern Mediterrannean is controlled by the collision of the African and Eurasian plates. Although this area is very complex and under the compression regime, there are so  number of dilatation structure in this area.. In this study, Steerable filters are applied to synthetic data with various angles to determine the sides. As a field study gravity anomaly map of Eastern Mediterranean region is used. The anomalies caused by buried faults are found by Steerable Filters and fault map of the region are compared to Geological data Different sides in an image are obtained after image is passed from fundamental filters and then separated to direction sub bands..