The Centenarıan “New Normal” Traces of New World Order, New Life and New Lıterature at the Hazy Curtaın of the Old Spanısh Flu


Sağlam N.

in: New Normal Beyond The Pandemic: Rethinking Alienation from Local to Global, Zeynep Banu Dalaman, Editor, Transnational Press London, London, pp.373-394, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Other Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Transnational Press London
  • City: London
  • Page Numbers: pp.373-394
  • Editors: Zeynep Banu Dalaman, Editor
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Dünya Sağlık Örgütünün en son verilerine göre bütün dünyada Koronavirüs pandemisinden ölen insan sayısının beş milyona yaklaştığı günümüzde, salgın sonrası için kullanılan “yeni normal” tabirinin nasıl bir yeni dünya düzenine işaret ettiğini şimdiden kestirmek oldukça zor görünüyor. Dolayısıyla burada öncelikle günümüzden tam bir asır evvel Birinci Dünya Savaşının nihayetine doğru ortaya çıkan ve sonraki iki yıl boyunca milyonlarca insanın ölümüne yol açan İspanyol nezlesinin gerek en belirgin semptomları gerekse alınan önlemler bakımından bugünkü Koronavirüs pandemisi ile gösterdiği ilginç benzerlikler dile getirilmekte ve buna koşut olarak İspanyol nezlesi sürecinde emperyalist Batılı devletler tarafından Türkiye’yi kontrol altında tutabilmek için üretilen birtakım jeopolitik stratejilerin koronavirüs pandemisinin devam ettiği günümüzde yine aynı amaçla yoğun bir şekilde yeniden işlerlik kazandığına dikkat çekilmektedir. Devamında, Birinci Dünya Savaşı sonrasında kurulmaya başlayan yeni dünya düzenine ait Birleşmiş Milletler, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Sağlık Örgütü gibi bazı stratejik payandaların -farklı adlarla da olsa- ilk defa İspanyol nezlesi zamanında ortaya çıktıkları vurgulanmakta ve bu örgütlerin özellikle koronavirüs sürecindeki misyonlarının da İspanyol nezlesi zamanındaki sosyopolitik gelişmeler ışığında daha bir netlik kazanabileceğine işaret edilmektedir. Nihayet yine İspanyol nezlesi zamanında, 1911 yılından itibaren ardı ardına yaşanan felâketlerle iyice yoksullaşmış ve bu yüzden bütün ahlakî değerlerini de hızla kaybetmiş olan toplumun Türk edebiyatındaki genel görünümüyle kimi tanınmış edebiyatçıların “yarınki edebiyat” başlığı altında kamuoyuyla paylaştıkları birtakım öngörüleri irdelenmekte ve böylece “yeni normal” denilen yakın fakat oldukça belirsiz bir gelecekte hayatımızın nasıl şekilleneceğine dair yapılabilecek siyasi, sosyal ve kültürel spekülasyonların, yüz yıl önce yaşadığımız benzer bir süreç üzerinden daha oylumlu ve daha derinlikli bir vizyon üretmelerine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.