Peyzaj Mimarlığı Eğitimine Güncel Bir Bakış


ERDÖNMEZ İ. M. , Erdem N., ALTINÇEKİÇ T. H. , ÇINAR H. S. , Ulus A., Uzun A.

Peyzaj Mimarlığı Eğitiminde Yeni Açılımlar, Ankara, Türkiye, cilt.1, ss.1-0

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1-0

Özet

Peyzaj mimarlığı eğitim ve öğretiminin temel amacı, doğal ve kültürel kaynakların özellik ve nitelikleri doğrultusunda, sürdürülebilir korunması, korunarak kullanılması-yönetilmesi, yöntem ve tekniklerin eğitim ve öğretimine dayalı bir süreçtir. Verilen eğitim ve öğretimin mesleğin gereklerini yerine getirebilmesi de ancak eğitiminin en doğru şekilde verilmesiyle mümkün olabilecektir.

Günümüzde peyzaj mimarlığının yüksek öğrenim ve araştırma ölçeğinde geliştirilmesi uğraşısı uluslar arası platformda gündemdedir (ECLAS 2002).

Ülkemizde Peyzaj Mimarlığı alanında sürdürülen lisans ve lisans üstü eğitim ve öğretimin yeniden gözden geçirilmesi amacıyla, İ.Ü. Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü örneğinde bölüm içinde yapılan çalışmalar başlangıçtan günümüze kadar irdelenerek, bu çalışmaların mezunlar ve öğrenciler üzerindeki etkilerinin değerlendirmesi yapılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda, peyzaj mimarlığı mesleğinin, eğitim-öğretim sorunlarının olduğu görülmüş ve bu sorunların çözümüne yönelik görüş ve öneriler getirilmiştir.