Zonguldak Şlam Kömürünün Kurutulmasında Mikrodalga ve Konvansiyonel Fırının Verimliliklerinin Karşılaştırılması


HACIFAZLIOĞLU H.

Türkiye 19. Kömür Kongresi, Zonguldak, Turkey, 21 May - 23 June 2014, pp.291-301

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Zonguldak
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.291-301

Abstract

Nearly 6 million tonnes of bituminous coal is produced in Zonguldak basin and more than 0.3 million tonne slime coal is output from the coal washing plants. Obtained through the filtration of pulp taken from hydrocyclone top flow, slime is a low-calorie fuel with containing clay minerals and moisture in high proportions. This slime fuel should contain a certain moisture level to be used in various fields of industry. The moisture content of disc filtered bituminous coal used in experimental drying studies is 26% and average particle size is ~30 micron. The slime coal was dried separately in both microwave and conventional ovens. After the drying process, the efficiency of each oven was determined. Besides, the surface temperatures of the slime coal dried in both types of oven were compared. In the microwave heating oven, micro and macro cracks appeared on the slime coal causing them to dry faster. In that manner, the drying efficiency of slime coal in the microwave oven was found to be higher. As the microwave energy heated the slime coal selectively, the surface temperature was found to be lower after the process.    

Zonguldak havzasında her yıl 6 milyon ton civarında bitümlü kömür üretilmekte ve kömür yıkama tesislerinden 0.3 milyon tonun üzerinde şlam kömür çıkmaktadır. Şlam kömür, hidrosiklon üst akımından alınan pülpün filtre edilmesi ile elde edilen yüksek oranda kil ve nem içeren, düşük kalorili bir yakıttır. Bu yakıtın sanayinin çeşitli dallarında kullanılabilmesi için iyileştirilmesi ve belli bir nem içeriğine indirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmadaki kurutma deneylerinde kullanılan disk filtre ürünü  bitümlü şlam kömürün nem içeriği  %26, ortalama tane boyutu ~30 mikrondur.  Şlam kömür mikrodalga ve konvansiyonel ısıtmalı fırında ayrı ayrı kurutulmuştur. Kurutma işlemi sonunda her bir fırının kurutma verimlilikleri belirlenmiştir. Ayrıca, her iki tip kurutucuda kurutulmuş olan şlam kömürlerin yüzey sıcaklıkları ölçülmüş ve karşılaştırılmıştır.  Mikrodalga ısıtmalı ortamda termal gerilmeler sonucunda şlam kömür üzerinde mikro ve makro çatlaklar oluşmuş ve bu çatlaklar şlam kömürün daha hızlı kurumasını sağlamıştır. Bu bakımdan mikrodalga fırının kurutma verimliliği daha yüksek bulunmuştur.  Ayrıca mikrodalga enerjisi, şlam kömürü selektif ısıttığı için işlem sonrasında şlam kömürün yüzey sıcaklığı daha düşük bulunmuştur