THE EFFECT OF SPACING ON THE STRESS WAVE VELOCITY OF POPLAR CLONES


AKKILIÇ H. , DÜNDAR T. , BÜYÜKSARI Ü.

II. ULUSLARARASI MOBİLYA KONGRESİ, Muğla, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.491-494

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.491-494

Abstract

THE EFFECT OF SPACING ON THE STRESS WAVE VELOCITY OF POPLAR CLONES

Abstract

Poplar is a fast growing tree species and produced over one million cubic meters per year in Turkey. The aim of this study is to determine the effect of spacing on the stress wave velocity of three poplar clones. I-214 hybrid poplar, I-45/51 Samsun clone and I-77/51 clone trees planted with 4 different spacing (3x4 m, 3x3 m, 3x2 m ve 3x1.5 m) in Izmit region were used. The measurements were done in 25 trees for each spacing and clone. Stress wave velocity in parallel to the fibers in standing trees was measured. Results showed that stress wave velocity parallel to the fibers decreased with increasing spacing in I-214 and I-45/51 clones while it firstly increased and then decreased in I-77/51 clone. The effect of spacing on the stress wave velocity was statistically significant for all poplar clones. I-77/51 clone had higher stress wave velocity values compared to I-214 and I-45/51 clones.

Keywords: Poplar, spacing, clone, non-destructive evaluation, stress wave velocity

KAVAK KLONLARININ STRES DALGA İLETİM HIZI ÜZERİNE DİKİM ARALIĞININ ETKİSİ
Özet
Kavak hızlı büyüyen bir ağaç türüdür ve Türkiye'de yılda bir milyon metreküpün üzerinde kavak odunu üretilmektedir. Bu çalışmanın amacı 3 farklı Kavak klonunda stres dalga ses iletim hızı üzerine dikim aralığının etkisinin belirlenmesidir. 4 farklı dikim aralığı (3x4 m, 3x3 m, 3x2 m ve 3x1.5 m) ile İzmit’te dikilen I-214, I-45/51 ve I-77/51 Kavak klonları kullanılmıştır. Her dikim aralığı için 25 adet deneme ağacında dikili halde ölçümler yapılmıştır. Stres dalga yöntemi ile liflere paralel ses dalga iletim hızları ölçülmüştür. Sonuçlar I-214 and I-45/51 klonlarında dikim aralığı arttıkça liflere paralel ses iletim hızının azaldığını, I-77/51 klonunda ise önce arttığını sonra azaldığını göstermiştir. Dikim aralığının stres dalga ses iletim hızı üzerine etkisi tün klonlarda istatistiki olarak anlamlıdır. I-77/51 klonu diğer klonlara göre daha yüksek stres dalga iletim hızına sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Kavak, dikim aralığı, klon, tahribatsız test, stress dalga iletim hızı