Kastilya Sınır Şiirleri. 'Öteki''ne Ortaçağ'dan Bakış


Creative Commons License

HORTA SANZ M. J.

V. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi. Mersin Üniversitesi, Adana, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2014, cilt.I, ss.314-323

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Cilt numarası: I
  • Basıldığı Şehir: Adana
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.314-323

Özet

Farklı kültürler arasındaki edebi ilişki, kuşkusuz, karşılaştırmalı edebiyatın araştırma konuları arasında yer alır. Ortaçağ’ın büyük bölümünde, bir yandan Endülüs, öte yandan Hıristiyan krallıklar tarafından, birbirinden farklı iki alanın, politik-kültürel alanların tesis edilmesinin ardından İber Yarımadası’nda yaşanan özel durum göz önüne alındığında, Ortaçağ Kastilya edebiyatı, bu ilişkilerin çözümlenmesi bakımından özellikle yararlıdır. İki alan arasındaki ilişkinin izi Romancero türünde ve özellikle “Kastilya sınır şiirleri” olarak adlandırılan türde sürülebilir. “Romance”, Ortaçağ’ın sonlarına doğru Kastilya’da doğan şiirlere verilen addır; bu şiirler anonimdir, değişen uzunluklarda, basit vezinle yazılır ve her türden dinleyiciye hitap eden ilgi çekici öyküler anlatır. Gerek saray şairlerinin gerek halk şairlerinin eseri olan “Kastilya sınır şiirleri”, Granada Krallığına yapılan Hıristiyan saldırılardan (o dönemde İber Yarımadası’ndaki tek müslüman bölgeydi) veya Granadalı askerler tarafından Kastilya topraklarına yapılan saldırılardan söz eder. Dar bir coğrafi bölgede üretilen eserlerin yayılımı, üretildiği yöreyle ve Reconquista sürecini devam ettiren bölgelerle sınırlı kalmıştır. Bu şiirlerin birçoğu Müslüman bakış açısından anlatılmış gibidir ve şiirlerde, “ötekine” karşı belirgin bir kin gözlenmez, böylelikle bu şiirler, birlikte yaşamanın güzel bir edebi örneğine dönüşür.

 

Anahtar kelimeler: Kastilya, Edebiyat, Ortaçağ, Romancero, sınır şiirleri.

CASTILIAN MEDIEVAL FRONTIER BALLADS (CASTILIAN «ROMANCES FRONTERIZOS»)

          One of the themes for Comparative Literature Studies is, without any doubt, the literary contact among different cultures. Castilian Medieval Literature is specially useful to analize those kind of contacts given the special situation of the Iberian Peninsula during most part of the Middle Ages, after the establishment of two different political and cultural areas: Al-Andalus and, on the other hand, the Christian Kingdoms. The relation between both areas can be traced perfectly through the Romancero (certain kind of traditional ballads) and, in particular, through the so-called frontier romances. These “romances” are a kind of anonymous narrative poems born in Castile at the end of the Middle Ages, of various lengths and easy meters, that told stories appealing to any kind of audience. The frontier romances, made by folk and courtly authors, are about Christian attacks on the Granada Kingdom (by then the only Muslim territory in the Peninsula) or Granadian raids on Castilian lands. They were produced in very limited territories and their scope was above all local, being confined to the regions more directly involved in the Reconquista. A good quantity of these poems seems to be narrated from the Muslim point of view and there is not a clear hostility to “the other”, which makes them a good example of literature of coexistence.

 Key words: Castille, Literature, Middle Age, Romancero, frontier ballads