İşletmelerde Kalite Çemberleri


DÜREN A. Z.

Evrim Yayıncılık, İstanbul, 1990

  • Yayın Türü: Kitap / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 1990
  • Yayınevi: Evrim Yayıncılık
  • Basıldığı Şehir: İstanbul

Özet

İşletmelerde Kalite Çemberleri kitabı altı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, önce Sanayi Devrimi’nden günümüze dek yönetim düşüncesinde gözlemlenen insana bakış açıları, katılımcılık anlayışı ve çalışma yaşamında grup boyutu konularına ilişkin gelişmeler, ana hatlarıyla incelenmektedir. Yine bu bölümde, Toplam Kalite anlayışı ve kalite çemberlerinin ortaya çıkışı konuları ele alınmaktadır. Kitabın ikinci bölümünde, kalite çemberlerinin tanımlanması, temel felsefesi, amaçları, yararları, faaliyet alanları, iç yapısını oluşturan elemanlar ve bu elemanların görevleri incelenmektedir. Üçüncü bölümde, kalite çemberlerinin işleyişi, çalışma şekilleri, metodolojileri ve çemberlerin kullanımına sunulan sorun çözme ve önleme tekniklerinin başlıcalarına yer verilmektedir. Dördüncü bölüm, işletmelerde çember kurma faaliyetlerinin analizlerini içermektedir. Beşinci bölüm, kalite çemberlerinin, pazarlama konusu yapabilecek bir yönetsel yatırım tekniği olarak değerlendirilmesi konusunu içermektedir. Altıncı bölümde, Türkiye’de kalite çemberlerinin durumunu incelemek amacıyla 1987 yılında yayınlanan ISO 500 büyük sanayi kuruluş listesi verilerine dayalı sıralama kullanılarak anket yöntemi aracılığıyla yapılan bir araştırma ile sonuçlarına yer verilmektedir. İnceleme alanı daraltılarak tek bir büyük kuruluş seçilmesi ile somut uygulamaların izlenmesi yoluna gidilmiştir. Bu nedenle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. genelinde Toplam Kalite anlayışının gelişimi ve kalite çemberlerine geçiş stratejisi incelenmektedir.