Esir Doğu Türkistan İçin-1 İsa Yusuf Alptekin’in Millî Mücadele Hatıraları


KUL Ö.

Berikan Elektronik Basım Yayın, Ankara, 2010

  • Basım Tarihi: 2010
  • Yayınevi: Berikan Elektronik Basım Yayın
  • Basıldığı Şehir: Ankara

Özet

Her milletin tarihinde mümtaz şahsiyetler vardır. Mümtaz şahsiyetleri bu mevkiye yükselten değerlerin başında mensup oldukları milletlerin geleceğine yön veren mühim işleri sabır, metanet ve fedakarlıkla ifa etmeleridir. XX. yüzyıl Doğu Türkistan tarihine damga vuran bu mümtaz şahsiyetler arasında Mehmet Emin Buğra, Mesut Sabri Baykozi, Osman Batur, Mahmut Muhiti ve kardeşleri ile Hoca Niyaz Hacim'i sayabiliriz. 

Bunlar arasında özellikle hatıralarını yayına hazırladığımız İsa Yusuf Alptekin başı çekmektedir ki, Doğu Türkistan'ı Çin, Rus ve komünist akımlarının etkisine düşmekten kurtarmak gayesiyle genç Doğu Türkistanlıların gönüllerine Türk olma şuurunu aşılamayı vazife addeden bir şahsiyettir.

Milli bütünlüğü temin etmenin yolunun ancak milliyetçilik fikri etrafında toplanmak ve yüce dinimiz İslamiyet'e sımsıkı sarılmak suretiyle gerçekleştirilebileceğini, dolayısıyla istiklal mücadelesinin mili şuur ve güçlü maneviyatla birlik ve beraberlik içinde olmak kaydıyla kazanılabileceğini savunmuştur