The Use Of 3d Virtual Learning Environments In Training Pre-Service Teachers


ŞİMŞEK İ. , CAN T.

14th International Educational Technology Conference, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 3 - 05 Eylül 2014, ss.1

  • Basıldığı Şehir: Chicago
  • Basıldığı Ülke: Amerika Birleşik Devletleri
  • Sayfa Sayıları: ss.1

Özet

Her geçen gün gelişme kaydeden ses ve görüntü, kablosuz bağlantı teknolojileri ve çoklu medyanın zaman ve mekândan bağımsız kullanılabilmesi, sanal dünyaları daha kullanılabilir ve erişilebilir olmasını sağlamaktadır. Bilgisayar ve internet gibi teknolojilerdeki ve üç boyutlu modellemedeki son gelişmeler, eğitim ve öğretimde öncelikle yeni yaklaşımları ve sonrasında da yeni yöntemleri gerekli kılmaktadır ve yükseköğretimde yeni olanaklar sunmaktadır. Türkiye’deki İnternet altyapısı için yapılan çalışmalar ile bu teknolojilere erişmek daha hızlı ve kolay hale gelmiştir. Sınıf ve ders kitapları gibi eğitim araçlarından farklı araç ve uygulamaların kullanılmaması, eğitimin, yöntemlerin, uygulamaların, öğretmenin görevlerinin, etkileşim şekillerinin ve eğitim ortamının kendisinin sorgulanmasını gerektirmektedir. Bu sorgulamalara bir karşılık olarak üç boyutlu sanal öğrenme ortamlarının yükseköğretimde kullanılması önerilebilir. Dünyadaki birçok yükseköğretim kurumu, üç boyutlu sanal dünyalar arasında en yaygın kullanılan “Second Life” Platformunu kullanmakta ve bu platformdaki sanal kampüslerinde dersler yapmakta, toplantılar, seminerler ve konferanslar düzenlemektedir. Bu çalışmada, Second Life Platformunda İstanbul Üniversitesi Sanal Kampüsü tasarlanmış ve İngilizce Öğretmenliği ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği öğretmen adayları ile Second Life ortamında dersler yapılmıştır. Öğretmen adaylarının bu platformdaki deneyimleri gözlemlenmiş ve görüşleri alınmıştır.

The continuous development in technologies like wireless connection, voice and video recording, and the capability to use various media types that are independent of time and place has made the virtual worlds more applicable and accessible. The recent developments in computer and Internet technologies and in three-dimensional modeling necessitate the new approaches and methods in the education field and bring new opportunities to the higher education. The investment in the infrastructure of the Internet in Turkey has made the outreach to such technologies faster and easier than ever before. The use of different learning materials and applications other than classroom and course books requires the reconsideration of education concept, methods, applications, teachers’ roles, interaction types and the education environment itself. One answer to these concerns could be using the three dimensional virtual learning environments in the higher education. Many higher education institutions are employing one of the most widely used virtual worlds the Second Life Platform and are conducting classes on their virtual campuses, and organize meetings, seminars and conferences. In this study, Istanbul University Virtual Campus in Second Life Platform has been designed and used for classes with pre-service teachers from English Language Teaching department and Computer and Instructional Technologies Teaching department. The experience of pre-service teachers on this platform has been recorded and they have been interviewed afterwards.