Yeni bir doğal antibiyotik:"Teiksobaktin"


AKTAŞ G.

Other, pp.163-168, 2015

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2015
  • Page Numbers: pp.163-168
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract


Antibiotic resistance is spreading faster than the introduction of new antimicrobials into clinical
practice, causing a
public health crisis. Most antibiotics were produced by screening soil  microorganisms. This
limited resource of cultivable bacteria was overmined by the 1960s. It is reported that uncultured
bacteria by in vitro conditions make up approximately 99% of all species in external environments,
and are a source of new antibiotics which could not be explored yet. The new technology for growing
uncultured organisms by cultivation in situ or by using specific growth factors have been
developed. As a result, it is reported that a new antibiotic termed as teixobactin has been
discovered in the screening of the new soil bacterium named as Eleftheria terrae. Teixobactin has
bactericidal effects in Gram- positive bacteria inhibiting cell wall synthesis by binding to lipid
II which is a a highly conserved precursor of peptidoglycan and lipid III which is a precursor of
cell wall teichoic acid. It has been tested in two animal infection models: blood infections of
methicillin-resistant Staphylococcus aureus and lung infections of Streptococcus pneumoniae. As a
result, all animals were treated successfully and none developed resistance. If teixobactin is
approved, it will be the first of a new class of antibiotics.
Key words: Antimicrobial drug resistance; gram positive bacteria; teixobactin.
 

Ciddi  sağlık  problemlerine  sebep  olan  antibiyotik  direnci,  etkili  yeni  antimikrobial 
maddelerin  klinik  kullanıma
girmesinden çok daha hızlı bir şekilde ortaya çıkmakta ve yayılmaktadır. Antibiyotiklerin çoğu
toprak mikroorganizmalarından elde edilmişlerdir. Bu, kültürü yapılabilen sınırlı sayıdaki toprak
bakterilerileri, 1960’lı yıllara kadar yoğun olarak antibiyotik üretiminde kullanılmışlardır. Doğal
ortamlarda yaşayan mikroorganizmaların yaklaşık olarak % 99’unun in vitro şartlarda kültürü
yapılamamış bakteriler olduğu ve bunların henüz keşfedilememiş yeni antibiyotiklerin kaynağı olduğu
bildirilmiştir.
Kültürü yapılamamış mikorganizmaları üretmek için doğal ortamlarının veya özel üreme faktörlerinin
kullanıldığı yeni bir teknoloji geliştirilmiştir. Bu teknoloji ile henüz kültürü yapılamamış
Eleftheria terrae olarak isimlendirilen yeni bir toprak bakterisinden, “teiksobaktin” olarak
isimlendirilen yeni bir antibiyotiğin elde edildiği bildirilmiştir. “Teiksobaktin”, Gram-pozitif
bakterilerde peptidoglikanın öncü maddesi olan ve çok iyi korunmuş lipid II’ye ve hücre duvarındaki
teikoik asidin öncü maddesi olan lipid III’e bağlanır. Böylece, hücre duvarı  sentezini 
engelleyerek bakterisit etki gösterir. “Teiksobaktin”, metisiline dirençli Staphylococcus aureus
ile kanda ve Streptococcus pneumoniae ile akciğerlerde enfeksiyon oluşturulmuş iki hayvan modeli
üzerinde denenmiştir. Sonuçta, tüm denenen hayvanlar başarılı bir şekilde tedavi edilmişler ve
hiçbirinde direnç gelişimi gözlenmemiştir. Eğer onaylanırsa, “teiksobaktin” yeni bir antibiyotik
sınıfının ilk üyesi olacaktır.
Anahtar kelimeler: Antimikrobiyal ilaç direnci; Gram-pozitif bakteriler; teiksobaktin.