Orta kulak atelektazisinde CPAP tedavisinin etkinliği: Çift kör, plasebo-kontrollü klinik çalışma


Akbulut S., Demir M. G. , Salepçi B. M. , Güngör G. A. , Demir N., Berk D., ...More

38. Türk ulusal kulak burun bogaz ve bas boyun cerrahisi kongresi., Antalya, Turkey, 26 - 30 October 2016, pp.17

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.17

Abstract

SB-010

Orta kulak atelektazisinde CPAP tedavisinin etkinliği: Çift

kör, plasebo-kontrollü klinik çalışma

Sevtap Akbulut1, Mehmet Gokhan Demir2, Banu Musaffa Salepci3, Gulten Aktin Gungor3, Necdet Demir4, Derya Berk11

1 2 3 4

AMAÇ: Orta kulak atelektazisi olan hastalarda sürekli pozitif hava yolu basıncı (CPAP) tedavisinin etkisini araştırmak.

GEREÇ VE YÖNTEM:Çalışma prospektif, çift kör, randomize olarak gerçekleştirildi. Orta kulak atelektazisi tanısı alan 54 hasta randomize edilerek 14 cm H2O basınçta CPAP tedavisi (CPAP grubu) ve 0 cm H2O basınçta CPAP tedavisi (Plasebo grubu), haftada bir seans ve her bir seans 3 saat olacak şekilde, 4 seans uygulandı. Hastalar 5.haftada, 3.ayda ve 6.ayda takip edildi. Sonuçların değerlendirilmesinde otomikroskopik muayene, timpanometrik ve odyolojik inceleme kullanıldı.

BULGULAR: CPAP grubu 35 atelektatik kulaktan oluşurken Plasebo grubunda 32 atelektatik kulak mevcuttu. Tüm takip muayenelerinde, CPAP grubunda Plasebo grubuna göre daha fazla sayıda kulakta Evre 1 atelektaziye gerileme gözlendi veya normal timpanik membran izlendi (p<0,05). CPAP grubunun orta kulak basınçlarında 5. haftada, 3.ayda ve 6.ayda Plasebo grubuna göre artış görüldü (p<0,05). CPAP grubunda, farklı takip muayeneleri arasında orta kulak basınçları açısından istatistiksel anlamlı bir fark izlenmedi (p>0,05). Altıncı ayda, CPAP grubunun saf ses hava iletim eşikleri ortalamasında Plasebo grubuna göre belirgin bir düzelme izlendi (p<0,05).

SONUÇ: CPAP uygulanımı orta kulak atelektazisi olan hastalarda orta kulağa pozitif basınç uygulamak için güvenilir ve iyi tolere edilebilen bir yoldur. Hastaların orta kulak basınçlarında artışa önemli derecede katkı sağlayarak atelektazi derecesinde düzelmeye yol açar.

Anahtar Kelimeler:Orta kulak atelektazisi, Orta kulak basıncı, Odyometri, Sürekli pozitif havayolu basıncı (CPAP), Timpanometri,