Gönüllü Turizm ve Yaratıcı Turizm


Yalçınkaya B., Yalçınkaya P.

in: Yaratıcı Turizm ve Turizmde Yaratıcılık - Cilt II, Dr. Meltem ALTINAY ÖZDEMİR,Prof. Dr. Füsun İSTANBULLU DİNÇER, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.79-100, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Other Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Nobel Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.79-100
  • Editors: Dr. Meltem ALTINAY ÖZDEMİR,Prof. Dr. Füsun İSTANBULLU DİNÇER, Editor
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

“Gönüllü Turizm ve Yaratıcı Turizm” başlığı altında irdelenen bu bölümde; geniş anlamda sürdürülebilirlik, dar anlamda ise kültürel etkileşim, kültürel katılımcı deneyim, değer ve genel olarak sürdürülebilirlik gibi kavramları içeren ve kesişen gönüllü-yaratıcı turizm kavramlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Gönüllülük faaliyetlerinin gelişiminden hareketle, zaman içerisinde kazandığı farklı anlamlarla gönüllük turizmi kavramı kültürlere göre farklı anlamları ve uygulamaları da farklılaşmaktadır. Bununla birlikte temelde özgeci davranışı içeren gönüllü turizmi kişilerin yetkinlikleri, ilgileri; kuruluşların uzmanlık alanları ve yerel halkın ihtiyaçları ve isteklerine göre hayatın herhangi bir alanında gerçekleşebilmektedir. Bu noktada gönüllü turizme katılım motivasyonları, şekilleri, gönüllü turizmin katkıları ve olası risklerine yer verilmektedir.

Aktif katılımın bulunduğu ve kültürel üretim süreçlerine katılımın temel alındığı yaratıcı turizmde kültürün küreselleşme karşısında özgünlüğünü koruması, yerel halka-ziyaretçiye değer katma ve ziyaretçinin edindiği katılımcı deneyim öne çıkan özellikler olarak ifade edilebilmektedir. Yaratıcı turizm kapsamında incelendiğinde, kültürel özelliklerin, bölgeye özgü üretim süreçlerinin deneyimlendiği gönüllü turizmi akademinin giderek ilgisini çekmektedir. Benzer şekilde hem gezerek öğrenme hem üretim süreçlerine dâhil olunması yaratıcı turizmin temel özelliklerindendir. Bu iki nokta, iki turizm kavramının temel kesişim noktalarını oluşturmaktadır. Kültürel etkileşim, gücün adil dağılımı, özgecilik, kültürel katılımcı deneyim kavramlarının yaratıcı turizmin gönüllü turizmle kesiştiği alanlar arasında gösterilebilmektedir.