Investigation of Catechol-O-Methyltransferase and Cannabinoid Receptor 2 gene variants in tobacco use disorder or tobacco use disorder and schizophrenia comorbidity


Creative Commons License

Pehlivan S. , Çetinay Aydın P., Uysal M. A. , Aytaç H. M. , Sever Ü., Pehlivan M.

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.21, ss.1-8, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

  • Cilt numarası: 21
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.5455/apd.91159
  • Dergi Adı: ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY
  • Sayfa Sayıları: ss.1-8

Özet

Bu çalışmanın amacı, Katekol-O-Metiltransferaz (COMT) (rs4680) ve Kannabinoid Reseptör 2 (CNR2) (rs2501432) genlerinin işlevsel varyantlarının tütün kullanım bozukluğu (TUD) veya tütün kullanım bozukluğu ve şizofreni (TUDSch) komorbiditesinde rol oynayıp oynamadığını araştırmaktır. Yöntem: Bu çalışmanın örneklemini 163 TUD, 60 TUDSch ve 106 cinsiyet, yaş ve etnisite eşleşmeli sigara içmeyen kontrol grubu (HNC) oluşturmuştur. TUD ve TUDSch tanıları DSM-5 tanı ölçütlerine göre konulurken, TUD şiddeti Fagerstrom Nikotin Bağımlılığı Testine göre derecelendirilmiştir. COMT ve CNR2 genlerinin genotiplendirilmesi, polimeraz zincir reaksiyonu ve restriksiyon parça uzunluk polimorfizmi yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Bulgular: Gruplar arasında genotip ve allel frekans dağılımları karşılaştırılmış olup COMT val/val genotipi sıklığı TUDSch hastalarında, TUD ve HNC gruplarına göre daha fazla bulunmuştur (sırayla p=0.001, p=0.034). Val/met genotipi sıklığı, TUD hastalarında, TUDSch ve HNC gruplarına göre daha fazla bulunmuştur (sırayla p=0.001, p=0.033). Val alelinin sıklığı TUDSch hasta grubunda HNC grubuna göre daha fazla saptanmış, met alelinin sıklığı ise TUD hasta grubunda, TUDSch hasta grubuna göre daha fazla bulunmuştur (sırayla p=0.047, p=0.001). Ek olarak, TUD hastalarında TT CNR2 genotipi sıklığı HNC grubuna göre daha fazla saptanmıştır (p=0.019). Sonuç: COMT geninin val/val genotipi TUDSch için artmış bir riskle ilişkilendirilmiş olup, val/met genotipi ise TUD için artmış riskle ilişkilendirilmiştir. Ek olarak, Türk popülasyonunda TT CNR2 genotipi artmış TUD riski ile ilişkili bulunmuştur. (Anadolu Psikiyatri Derg 2020; 21(x):xxx-xxx)