Sınıf II divizyon 1 maloklüzyonu olan hastalarda üst keser travma görülme sıklığı ve şiddeti


YAMAN E. , GÖRKEN F. N. , PINAR ERDEM A. , ÖZTAŞ S. E. , MARŞAN G. , SEPET E. , ...Daha Fazla

19. Türk Pedodonti Derneği, Antalya, Türkiye, 1 - 04 October 2012, ss.1

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1

Özet

 

Amaç:Bu çalışmanın amacı Sınıf II div. 1 maloklüzyonu olan hastalarda üst keser travma(ÜKT) görülme sıklığı ve şiddeti ile overjet miktarı, dudak kapanışı, üst dudak formu, solunum tipi ve dental ark formu arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. Materyal ve Metot: Sınıf II div. 1 maloklüzyonu olan 299 hastada (ort.yaş: 15,8±2,2) tedavi öncesi elde edilen çalışma modellerinde overjet miktarları; OJSI≤6 mm ve OJSII>6 mm olarak 2 grupta incelendi. Hastaların üst dudak formu(kısa/normal), dudak kapanışı(kapalı/açık), dental ark formu(parabolik/kare), dentisyon tipi(karışık/sürekli) ve solunum tipi(ağız/burun) kaydedildi. Bu çalışmada istatistiksel analizlerde NCSS2007 Statistical Software(Utah, USA) paket programı, independent t testi ve ki-kare testi kullanıldı. Sonuçlar, anlamlılık düzeyinde p<0,05 olarak değerlendirildi. Sonuçlar: 299 hastanın (%12.7) 38’ inde ÜKT saptandı. Travma tipi olarak en fazla mine kırığı gözlendi (%26). OJS II, travma gören hastaların 19 (%50)’ unda travma görmeyen hastaların 86 (%33)’ sında görüldü (p< 0.05).Travma grubunda ağız solunum insidansı travma görülmeyen gruptan daha yüksek bulundu (p< 0.05). Travma grubunda ağız solunumu yapan hastalarda (%57,1); kısa dudak formu ve açık dudak kapanışı burun solunumu yapan hastalara göre anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.05).Sonuç: Sınıf II div 1 maloklüzyonlu hastalarda; artmış overjetin, ağız solunumunun, kısa dudak ve açık dudak kapanışının üst keser travma riskini arttırdığı düşünülmektedir.