‘5-KLORO-2-HİDROKSİBENZOFENON TİYOSEMİKARBAZONLARIN DİOKSOMOLİBDEN (VI) KARIŞIK LİGAND KOMPLEKSLERİ’


İLHAN CEYLAN B. , ÜLKÜSEVEN B. , KURT Y.

XXI. Ulusal Kimya Kongresi, Malatya, Türkiye, 23 - 27 Ağustos 2007

  • Basıldığı Şehir: Malatya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye