Supplier's multiple-bidding strategy for the reverse auction in The Turkish public procurement law taking into account also non-price attributes together with the price


Creative Commons License

Özçakar N., Yurdakul H.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, vol.43, no.2, pp.55-69, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The type of tender in which non-price attributes are also taken into account together with the price in the Turkish Public Procurement Law, is used by governmental procurements especially for purchasing of high value engineering systems or projects. While one of the most challenging issues for the suppliers who are preselected by the buying entities for the sealed –bid reverse auction is to create a bidding strategy for price and non-price issues for which the buying entity established the principles of bidding in tender specifications, one other is that it should be “the economically most advantageous bid” to be selected as the winner as identified in The Turkish Public Procurement Law. As a solution model, Goal Programming which is aiming to reach the goals taken from the specifications of the buying entity within the suppliers constrains is used and an example solution is given to show how to build the bids. 

Türk Kamu İhale Kanununda “Fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurların da dikkate alındığı ihale” olarak anılan tür, devlete ait satın almalarda özellikle de yüksek değerde mühendislik sistem veya projelerin alımında kullanılmaktadır. Satın alan tarafından kapalı teklif usulü ihaleye katılabilmesi için ön elemeye tabi tutulan tedarikçiyi iki büyük zorluk beklemektedir. Bunlardan biri, idare tarafından esasları ihale dokümanında belirlenen fiyat ve fiyat dışı unsurlar için teklif verme stratejisini oluşturmak, diğeri ise bu teklifin kazanan teklif olması için satın alan tarafından, tanımı Türk Kamu İhale Kanununda yapılmış olan “ekonomik açıdan en avantajlı teklif” seçilmesidir. Bu çalışmada, idare tarafından açıklanan unsurlardaki parametreleri hedefler olarak alıp tedarikçinin kendi kısıtları doğrultusunda bu hedeflere ulaşmayı amaçlayan bir çözüm modeli olarak Hedef Programlama kullanılmış ve bir örnek çözümle tekliflerin nasıl oluşturulacağı gösterilmiştir.