Bengü Belak-Ahmet Bican Ercilasun Armağanı


Creative Commons License

KAŞGARLI R.

Geçmişten Günümüze Uygur Kişi Adı ve Soyadı, Yıldırım D., Gül B., Editör, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, ss.289-304, 2013

  • Basım Tarihi: 2013
  • Yayınevi: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.289-304
  • Editörler: Yıldırım D., Gül B., Editör

Özet

Uygurlar, farklı zaman diliminde farklı dine itikat etmiştir. Bu sebepten
dolayı, kişi adları, dinî inanışları yansıtmaktadır. Uygurlar ad, soyadı
kullanma konusunda, Türk dünyasının bir parçası olarak diğer Türk boyları
ile ortak değerleri paylaşmakla beraber, günümüzde zamanın ve mekânın
özelliğine göre kendine özgü kullanım şekline sahiptir. Bu makalede
Uygurların tarihten günümüze kadar kullandıkları ad ve soyadları ve onların
kullanım şekli örnekleriyle kaleme alınarak, Uygur kültürünün, kişi adları
biliminin, dil biliminin, sözcük hazinesinin ilgi alanı olan Uygur kişi adı ve
soyadının değişimi gözler önüne serilmeye çalışılacaktır.

Uyghurs believed in different religions in different time slices.
Because of this reason, person names reflect the religious beliefs. While
Uyghur people share the common value with the other Turkish tribes, it has
original usage form with the certain time and place characteristics today. In
this article, the names and surnames which are used throughout the history
until today by the Uyghur people and their usage forms are taken up with
examples and the change of the Uyghur person names and surnames as an
area of interest of the vocabulary as well as the Uyghur culture, person name
science, linguistics is emphasized.