Farklı Tür Madde Kullanan Bağımlılarda Öfke İfade Biçimlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Pilot Çalışma Sonuçları


Kaya F., SUKUT Ö.

Türkiye Klinikleri, vol.1, no.3, pp.12-18, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 3
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Türkiye Klinikleri
  • Page Numbers: pp.12-18

Abstract

Objective: This study was carried out to investigate several variables in expressions of anger with addicts using different types of drug. Materials and Methods: The was design by descriptive and correlational. The sample was included with 81 individuals following by Anatolia Probation Department, in İstanbul. The data was collected with Information Form "and" Trait Anger Expression Scale". Results: The average age of participants was found 27.5±6.7. 98.8% of them were men. There was statistically significant among age, the existence of violence experienced by the environment, against the morality and law, being in jail, experienced withdrawal, relation with their family, personality type which they expressed, stress, and anxiety level with the level of anger and anger expression (p<0.05). Conclusion: Trait anger level is associated with age, the existence of violence experienced by the environment, experience intense stress, poor relation with family. Anger control scores are associated with having a strong relationship with family, having an extroverted personality, and normal stress level. These variables should be considered while preparing anger management training for addicted individuals.
 

ÖZET
Amaç: Bu araştırmanın amacı farklı tür madde kullanan bağımlı bireylerde öfke ifade biçimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesidir. Gereç ve Yöntemler: Araştırma tanımlayıcı ve ilişkiyi arayıcı desende planlandı. Araştırmanın örneklemini İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından takip edilen 81 birey oluşturdu. Araştırmanın verileri "Bilgi Formu" ve "Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı Ölçeği" ile toplandı. Bulgular: Araştırmaya katılan bireylerin yaş ortalaması 27,5±6,7'dir. Tamamına (%98,8) yakını erkektir. Yaş, yaşadığı çevrede şiddet varlığı, ahlaka ve yasaya aykırı davranma, hapishaneye girme, yoksunluk, aile ile ilişkileri, ifade ettikleri kişilik tipi, stres ve endişe düzeyi ile sürekli öfke düzeyi ve öfke ifade tarzları arazında istatistiksel olarak anlamlı fark ve ilişki belirlendi (p<0,05). Sonuç: Yaş, şiddet içeren bir ortamda bulunma, yoğun stres altında olma, aile ile ilişkilerin zayıf olması sürekli öfke düzeyi ile ilişkilidir. Aile ilişkilerinin kuvvetli olması, dışa dönük kişilik yapısına sahip olma, stres düzeyinin normal olması öfke kontrol puanı ile ilişkilidir. Bağımlı bireylere yönelik uygulanacak öfke yönetimi eğitimleri hazırlanırken yukarıdaki değişkenlerin rolü dikkate alınmalıdır.