Ölüm Öncesi Hastaya Yaklaşım ve Moral Takviyesi


BULADI K.

Uluslararası Palyatif Bakım ve Hospis Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Eylül 2013

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye

Özet

 

ÖLÜM ÖNCESİ HASTAYA YAKLAŞIM VE MORAL TAKVİYESİ

İnsan, Allah Teâlâ’nın yarattığı seçkin ve mükerrem bir varlıktır. Bu yüzden ona değer vermek, hizmet etmek, yardımcı olmak ve onun gönlünü kazanmak, Allah’a saygının bir gereğidir. Çünkü Allah Teâlâ’nın Ahsen-i takvîm üzere yarattığı ve emanet sorumluluğunu yüklediği bu varlığın hakkına riâyet etmek ya da tecavüz etmek, onu yaratanın hakkına hürmetkâr olmak veya saygısızlık etmek anlamına gelir. İnsan, her ne kadar akıl, irade ve muhakeme gibi mütemayiz özelliklerle mücehhez kılınsa bile, o biyolojik, fizyolojik ve ruhî yönden zayıf yaratılmıştır. Bu sebeple o, her zaman şefkate, merhamete ve himayeye muhtaçtır. İnsanın en fazla yardıma ve teselliye ihtiyaç duyduğu zaman dilimi, sıkıntıya maruz kaldığı anlardır. Bunun en belirgin vakti ise, hastalıkla mücadele ettiği sürçte görülür. İnsanın fani olarak geldiği dünya hayatına veda etme zamanın yaklaştığı, artık tedavisi mümkün olmayan bir hastalığa yakalandığı ve son günlerini yaşadığı bir dönemde ona hem moral, hem tedavi hem de dini açıdan yaklaşımlar, büyük önem taşımaktadır. Bu bildirimizde bu konuların üzerinde durarak insanın fani dünyadaki son evresini tamamlayarak yolculuk yapacağı ebediyet âlemine geçişinde ona nasıl yardımcı olabiliriz gibi suallerin cevabı aranacaktır.