Tıpta Görüntü İşleme Yöntemleri


Creative Commons License

Gezer M.

in: Tıp Bilişimi, Nilgün Bozbuğa,Sevinç Gülseçen, Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.203-218, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Istanbul University
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.203-218
  • Editors: Nilgün Bozbuğa,Sevinç Gülseçen, Editor
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Görüntü işleme, günümüzde birçok endüstride kullanılan ve bilgisayarında kullanılması ile gittikçe yaygınlaşmış olan alandır. Sağlık alanında bilgisayarların yaygın kullanılması sağlık enformatiği adı altında bilim dalının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 19. Yüzyılın sonunda Wilhem Conrad Röntgeninin bir rastlantı ile X-ışınlarını keşfetmesi sonucunda görüntüleme sağlık alanında teşhis için kullanılan non-invazif muayene yöntemleri arasında yerini almıştır. Tıbbi görüntüleme sağlık sektöründe tanı koymak için yaygın şekilde kullanılan bir yöntemdir. Tıbbi görüntülemede kullanılmakta olan teknolojiler her geçen gün daha fazla gelişmektedir. Günümüzde elde edilen tüm görüntüler büyük veri depolama kapasitesine sahip bulutlarda saklanmakta ve hekimlerin karar süreçlerine yardımcı olmak için bilgisayarlar tarafından işlenmektedir. Görüntü işleme içerisinde matematik ve bilgisayar bilimini barındıran görüntün elde edilmesi ile başlayan amacına uygun kullanılan farklı işlemlerden oluşan teknikler bütünüdür. Görüntünün elde edilmesi işlemi, ağırlıkla Elektromanyetik dalgalar ya da ses dalgalarından oluşan enerjinin detektör tarafından algılanması işlemidir. Tıbbi görüntü elde işlemine Bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans ve nükleer tıp örnek verilebilir. Görüntü işleme yöntemleri, görüntüleme cihazlarından elde edilmesi, görüntü zenginleştirme, filtreleme, restorasyonu, morfolojik işlemler, bölütleme, örüntü tanımlama, renkli görüntü ve görüntü sıkıştırma olarak adlandırılan adımlardan ibarettir. Tüm bu işlemler düşük, orta ve yüksek seviyeli işlemler olmak üzere üç ayrı grupta toplanmaktadır. Görüntü işlemede düşük ve orta seviyeli işlemler girdi olarak görüntü almakta ve çıktı olarak görüntü olmaktadır. Üst seviyeli işlemlerin girdisi görüntüdür ve çıktı olarak görüntünün özellikleri alınmaktadır. Görüntü işleme ile bilgisayarlı görü kavramları birbirleri için kullanılmaktadır. Bu bölümde sağlık enformatiğinde yaygın olarak kullanılan görüntüleme teknolojileri ve görüntü işleme teknikleri ve kavramları özetlenmiştir.