Aşı kararsızlığında müdahale çalışmalarına bakış.


Nalbant H.

Aşılar, Gökçay G, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.37-43, 2021

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Diğer
  • Basım Tarihi: 2021
  • Yayınevi: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.37-43
  • Editörler: Gökçay G, Editör

Özet

Aşılar, toplumda bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanan hastalık, ölüm ve sakatlıkları önlemeyi sağlayan koruyucu tıp ve halk sağlığı uygulamalarının en önemli aracıdır. Dünya Sağlık Örgütü'nün 1974'te başlattığı Genişletilmiş Bağışıklama Programına katılan ülkeler herkesin eşit aşı olanağına sahip olması ve aşılama düzeyinin artırılması için çaba göstermiş, bulaşıcı hastalıklarda büyük değişimler görülmüştür. Aşı programlarının düzenli uygulandığı ülkelerde çocukluk çağı bulaşıcı hastalıklarının önlenmesinde büyük başarı sağlanmıştır. Artan aşı reddi ve kararsızlığı, çocukların ve toplumun sağlığını etkileyecek düzeye gelmeden müdahale çalışmalarının planlanması, sağlık çalışanlarının desteklenmesi önem kazanmıştır. Müdahale çalışmalarının türleri, kapsamı ve etkililiğinin ölçülmesi ve sınırlılıklarının değerlendirilmesi ise daha etkili araştırma tasarımlarıyla sonuçlanacaktır.

Vaccines are the most important means of preventive medicine and public health practices that prevent the diseases, deaths and injuries caused by communicable diseases in the society. The countries participating in the Expanded Program on Immunization launched by the World Health Organization in 1974 have made efforts to ensure that everyone has equal vaccine opportunities. In countries where vaccination programs are regularly implemented, great success has been achieved in the prevention of infectious diseases of childhood. Increasing rates of vaccine refusal and vaccine hesitancy will reach the level that will affect the health of children and society. It is important to plan intervention studies and support the work of health professionals. Exploring the types, scope, and measuring the effectiveness of intervention studies and considering their limitations will result in more effective research designs.