Açık İnovasyon Yaklaşımını Benimsemeye Etki Eden Örgütsel Faktörler


Zincir O.

İşletmeciliği Yeniden Düşünmek, Ayşegül Özbebek Tunç,Yiğit Yurder,Merve Samioğlu, Editör, Türkmen Kitabevi, İstanbul, ss.199-224, 2021

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Mesleki Kitap
  • Basım Tarihi: 2021
  • Yayınevi: Türkmen Kitabevi
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Sayfa Sayıları: ss.199-224
  • Editörler: Ayşegül Özbebek Tunç,Yiğit Yurder,Merve Samioğlu, Editör

Özet

İşletmecilik alanı, Endüstri Devrimi’nin etkileri ile ortaya çıkmış, ilerleyen zamanlarda iş hayatından gelen bilgi birikimi ile yeni kavramların ve yaklaşımların gelişimine bağlı olarak da bir bilim dalı olarak ele alınmaya başlanmıştır. Yüzyılı aşkın bir süredir işletme okullarında bu alana dair terminolojinin oluşturulması ve güncel sorunlara çözüm bulunması için çalışmalar yapılırken zaman içerisinde işletmecilik alanının teorik alt yapısı şekillenmiş ve zenginleşmiştir. Tarih içerisinde Sanayi devrimlerinin işletmelere etkisine bakıldığında, buhar makinesinin icadıyla değişen üretim yöntemleri, teknoloji devrimi ile ortaya çıkan seri üretim kavramı ve sonrasında bilgi teknolojilerinin gelişimi ile ortaya otomasyon kavramı çıkmış ve
üretim bilgisi elektronik bir hale gelmiştir.

Günümüze gelindiğinde, Endüstri 4.0 olarak adlandırılan son devrim, siber fiziksel sistemlerin üretimde kullanılmasına olanak sağlamış ve öncekilere kıyasla çok daha büyük bir etki yaratmıştır. Bugün işletmeciliği yeniden düşünmeyi gerektiren Endüstri 4.0’ın yeni kavramları ve anlayışları arasında nesnelerin interneti, öğrenen ve akıllı robotlar, siber fiziksel sistemler, büyük veri ve veri analitiği, simülasyon teknolojileri, otonom araçlar, yatay ve dikey sistem entegrasyonu, dijital fabrikalar, bulut bilişim, artırılmış gerçeklik, siber güvenlik, katmanlı üretim, üç boyutlu yazıcılar gibi kavramlar, sistemler, anlayışlar yer almaktadır. Bu kitap ile söz konusu kavramlar dijital dönüşüm, ekonomi, yönetim, pazarlama, muhasebe ve finans perspektifinden ele alınarak, lisans ve lisans üstü düzeyde öğrencilere, akademisyenlere ve iş insanlarına faydalı olunması amaçlanmaktadır.

İşletmecilik alanı, Endüstri Devrimi’nin etkileri ile ortaya çıkmış, ilerleyen zamanlarda iş hayatından gelen bilgi birikimi ile yeni kavramların ve yaklaşımların gelişimine bağlı olarak da bir bilim dalı olarak ele alınmaya başlanmıştır. Yüzyılı aşkın bir süredir işletme okullarında bu alana dair terminolojinin oluşturulması ve güncel sorunlara çözüm bulunması için çalışmalar yapılırken zaman içerisinde işletmecilik alanının teorik alt yapısı şekillenmiş ve zenginleşmiştir. Tarih içerisinde Sanayi devrimlerinin işletmelere etkisine bakıldığında, buhar makinesinin icadıyla değişen üretim yöntemleri, teknoloji devrimi ile ortaya çıkan seri üretim kavramı ve sonrasında bilgi teknolojilerinin gelişimi ile ortaya otomasyon kavramı çıkmış ve
üretim bilgisi elektronik bir hale gelmiştir.

Günümüze gelindiğinde, Endüstri 4.0 olarak adlandırılan son devrim, siber fiziksel sistemlerin üretimde kullanılmasına olanak sağlamış ve öncekilere kıyasla çok daha büyük bir etki yaratmıştır. Bugün işletmeciliği yeniden düşünmeyi gerektiren Endüstri 4.0’ın yeni kavramları ve anlayışları arasında nesnelerin interneti, öğrenen ve akıllı robotlar, siber fiziksel sistemler, büyük veri ve veri analitiği, simülasyon teknolojileri, otonom araçlar, yatay ve dikey sistem entegrasyonu, dijital fabrikalar, bulut bilişim, artırılmış gerçeklik, siber güvenlik, katmanlı üretim, üç boyutlu yazıcılar gibi kavramlar, sistemler, anlayışlar yer almaktadır. Bu kitap ile söz konusu kavramlar dijital dönüşüm, ekonomi, yönetim, pazarlama, muhasebe ve finans perspektifinden ele alınarak, lisans ve lisans üstü düzeyde öğrencilere, akademisyenlere ve iş insanlarına faydalı olunması amaçlanmaktadır.