İthalata Konu Eşyanın Gümrük Kıymetine İlişkin Uyuşmazlıklarda İdarenin İspat Yükü


Ateşağaoğlu E.

6. Genç Vergi Hukukçuları Sempozyumu Bildiri Kitabı, Nurettin Bilici,İbrahim Nihat Bayar,Oytun Canyaş,Begüm Dilemre Öden,Uraz Bulut, Editör, Çankaya Üniversitesi, Ankara, ss.10-28, 2017

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2017
  • Yayınevi: Çankaya Üniversitesi
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.10-28
  • Editörler: Nurettin Bilici,İbrahim Nihat Bayar,Oytun Canyaş,Begüm Dilemre Öden,Uraz Bulut, Editör