OXA-48 Pozitif Klebsiella Pneumoniae Suşlarında Seftazidim/Sulbaktam ve Seftazidim/Piperasilin- Tazobaktam Kombinasyonlarının In-Vitro Etkinliğinin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Başaran S.

XXI. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 26 - 30 May 2021, pp.372-373

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.372-373
  • Istanbul University Affiliated: Yes