Anonim Ortaklık Payı (Pay Senedi) Üzerinde Hapis Hakkı ve Bu Hakka Konu Oluşturan Paylardan Kaynaklanan Oy Hakkının Kime Ait Olduğu Sorunu (Yargıtay 11. HD'nin 07.03.1996 tarih ve E. 1995/6475, K. 1996/1468 sayılı kararı üzerine bir inceleme)


KENDİGELEN A.

BATİDER, ss.105-140, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 1997
  • Dergi Adı: BATİDER
  • Sayfa Sayıları: ss.105-140