Yurt Dışı Eğitim ve Türk Romanına Aksi


ÇİTÇİ S.

TÜRK KÜLTÜRÜ İNCELEMELERİ DERGİSİ, no.26, pp.173-206, 2012 (SCI-Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: TÜRK KÜLTÜRÜ İNCELEMELERİ DERGİSİ
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), MLA - Modern Language Association Database, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.173-206
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Sending students abroad for education has been considered as a Westernization project since the beginning of 19th century; Every year, various government agencies sent many students abroad by examination for bachelor degree, specialization and internship. The overseas education that is one of the most fundamental issues of Turkish modernization and the history of Turkish education often is encountered in the literary genres such as novels, stories, diaries and letters. Addressing this issue in great detail within the literary genres, no doubt, are memories and novels. Roman characters who educated abroad have been taken a great place in Turkish novel that is one of the most important indicators of the Turkish modernization. These characters that have learned Modern Western life in its place, have carried new thoughts, knowledges, skills, cultures and moralities which have been acquired during the education in Europe and America, to homeland and they have undertook an avant-garde role in the modernization of Turkey. There are a good deal of novel dealing with overseas education in Turkish novel. From the beginning to the present to examine overseas education in great detail all the novels requires a very large research and it can be produced with a study on a vast scale like thesis (thesiswide). Therefore, the historical background of overseas education will be explained in the first part of this article. Which the protagonists where they have studied in novels that we have read will be briefly mentioned in the second part of its.

Tahsil için yurt dışına öğrenci gönderilmesi 19. yüzyılın başlarından itibaren bir batılılaşma projesi olarak ele alınmış; çeşitli devlet kurumları lisans, ihtisas ve staj için her yıl sınavla yurt dışına öğrenci göndermişlerdir. Türk modernleşmesinin ve Türk eğitim tarihinin en temel meselelerinden biri olan yurt dışı eğitimi, roman, hikâye, hatıra ve mektup gibi edebî türlerde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Edebî türler içinde bu konuyu en ayrıntılı şekilde ele alan tür, hiç şüphesiz, hatıralar ve romanlardır. Türk modernleşmesinin en önemli göstergelerinden biri olan Türk romanında, yurt dışında eğitim yapan kahramanlara büyük bir yer ayrılmıştır. Modern batılı hayatı yerinde öğrenen bu kahramanlar, Avrupa ve Amerika’da tahsil sırasında edindikleri yeni fikirleri, bilgi, beceri, kültür ve ahlakları kendi ülkelerine taşımış ve Türk modernleşmesinde avangard bir rol üstlenmişlerdir. Türk romanında yurt dışı eğitimi ele alan bir hayli roman mevcuttur. Başlangıçtan günümüze bütün romanlardaki yurt dışı eğitimini tüm ayrıntılarıyla incelemek çok geniş bir araştırmayı gerektirmekte ve ancak tez çapında bir çalışmayla ortaya konulabilmektedir. Bu nedenle bu makalenin ilk bölümünde yurt dışı eğitimin tarihi arkaplanı anlatılacak, ikinci bölümünde ise okuyup inceleme fırsatı bulabildiğimiz romanlarda, hangi kahramanların nerede hangi tahsili gördüklerinden kısaca bahsedilecektir.