İş Kazaları Etkenlerinin Koruyucu Kullanma ve İş Kazaları Yönetim Yaklaşımı Düzeyi İle İlişkisi: Ameliyathane Ünitelerinde Çalışan Sağlık Personeli Üzerine Bir Araştırma


Creative Commons License

Tanrıverdi H. , Akova O. , Yıldırım E.

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.6, no.10, pp.19-32, 2015 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 10
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.19-32

Abstract

This study aims to reveal the relationship between occupational accidents in health workers working in operating rooms on the level of occupational accident management approach and use of personal protective equipment. The questions of the survey conducted on the operating room workers are related to the use of personal protective equipment, the occupational accident management approach and the causes of occupational accidents. The following hypotheses were confirmed from the correlation analysis conducted: “There was a significant relationship between the variables of occupational accidents and the occupational accident management approach (p< 0.05)” and “There was a significant relationship between the variables of occupational accidents and the use of personal protective equipment (p< 0.05).” In the conclusion part of the research, recommendations were given to the executives and the researchers interested in the subject.

 

Bu çalışmada hastanelerde ameliyathane ünitelerinde çalışan sağlık personelinin iş kazaları etkenleri ile koruyucu kullanma ve iş kazaları yönetim yaklaşımı arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Ameliyathanede çalışanlara yönelik gerçekleştirilen anket soruları koruyucu kullanma ve iş kazaları yönetim yaklaşımı ile iş kazaları etkenlerinden oluşmaktadır. Yapılan korelasyon analizinde iş kazaları değişkenlerinin iş kazası yönetim yaklaşımı üzerinde (p<0,05) anlamlılık düzeyinde ve iş kazaları değişkenlerinin koruyucu kullanma düzeyi arasında (p<0,05) anlamlılık düzeyinde ilişkisi olduğu belirlenmiş ve araştırma hipotezleri kabul edilmiştir. Araştırmanın sonuç kısmında konuyla ilgili yöneticilere ve araştırmacılara öneriler sunulmuştur.