6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNUN BASIM ENDÜSTRİSİNE GETİRDİĞİ YENİ DÜZENLEMELER


ÖZSOY S. A., UĞUR E., AYDEMİR C., ÖZOMAY Z., ÖZER S.

Uluslararası BASEV Kongresi, İstanbul, Turkey, 17 - 19 April 2014, pp.51

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.51
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

In fatal occupational accidents, Turkey ranks first in Europe and third in the world. According to SGK (Turkey Social Security Institution) in our country every year, an average of 100,000 work-related accidents occur, 3500-4000 number of people are being disabled, 1500-1600 number of people are killed in a work accident. In every year, work-related accidents and occupational diseases cost $3-4 billion in sight. Besides this, when evaluate effects to himself, his family – colleagues, society, employer, courts and state that can be arise to $35 billion. In order to prevent or minimize occupational accidents and hazards the 6331 numbered private Occupational Health and Safety Law entered into force on 30 June 2012 as in USA, Sweden, Finland. Thus, together with other sectors, in the printing industry, arrangements have been made that can minimize accidents and hazards at work.

In this study, new occupational health and safety legislation were examined in order to protect employees, equipment’s, environment, minimize work-related accidents and maximize productivity.

Türkiye ölümlü iş kazalarında Avrupa’da birinci, Dünya’da ise üçüncü sırada yer almaktadır. SGK verilerine göre Ülkemizde her yıl ortalama 100.000 iş kazası meydana gelmekte, 3500-4000 kişi malul olmakta, 1500-1600 kişi iş kazasında hayatını kaybetmektedir1. İş kazaları ve meslek hastalıklarının Sosyal Güvenlik Kurumu’na görünür maliyeti her yıl 3-4 milyar dolardır. Bunun yanında çalışanın yaşadığı bedensel ve ruhsal rahatsızlıkların kendisine, ailesine, çalışma arkadaşlarına, topluma, işverene, işyerine, mahkemelere ve devlete yansıyan yönleri de eklendiğinde TUİK’in verilerine göre meblağ yıllık 35 milyar lirayı bulmaktadır. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçilmesi ya da en aza indirilebilmesi için ABD, İsveç ve Finlandiya’da olduğu gibi müstakil olarak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu 30 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Böylece diğer sektörlerle birlikte basım endüstrisinde de iş kazalarını en aza indirebilecek düzenlemelere yer verilmiştir.

Bu çalışmada, çalışanların, ekipmanların, çevrenin korunması, iş kazalarının en aza indirilebilmesi ve üretimin arttırılması amacıyla Basım işletmelerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yeni yasal düzenlemeler incelenmiştir.