Gebelik, Doğum Ve Postpartum Dönemde Kullanılan Ölçekler: 2010-2015 Araştırma Sonuçları


Creative Commons License

AY F., Batuhan F., Oğuz A., Toraman N., Çetinbaş Z.

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: This study was carried out to determine the scales used in the studies on pregnancy, delivery and postpartum period and the study results.

Method: This study is a cross-sectional and descriptive literature review conducted with the document review method. In this study, reviews were made from ULAKBİM National Databases, Medline/PubMed, Turkish Medline, Dergipark, Scopus and EBSCO search engines using “pregnant / pregnancy / delivery / prenatal / postnatal / postpartum /  puerperium” keywords. A total of 25 articles published between the years of 2000-2015 were included in the study. Articles taken under review were manually examined in terms of the year, sample number, research type, and results and the frequency distribution of the data was made.

Findings: Nearly half of the articles evaluated were published between the years of 2010-2013 and the other half were published between the years of 2014-2016. All of the studies are descriptive and cross-sectional studies. 80% of them were conducted in the puerperium period. Although many scales were used in the studies, the “Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS)” was used in 68% of the studies. 

Conclusion: In the study, it was determined that scales were mostly used to determine the problems in the postnatal period. The most commonly used scale in studies is the “Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS)” and it was concluded in all of the studies that the scale was valid and reliable for the Turkish society. As a remarkable result, it was determined that the “Mother-Infant Bonding Scale (MIBS)” was a valid and reliable tool for measuring the bonding levels of mothers with the lowest literacy level with their infants. 

Amaç: Bu araştırmada gebelik, doğum ve doğum sonrası dönem ile ilgili yapılan araştırmalarda kullanılan ölçeklerin ve araştırma sonuçlarının belirlenmesi amacı ile yapıldı.

Yöntem:  Araştırma belge tarama yöntemi ile yapılmış kesitsel, tanımlayıcı literatür taramasıdır. Araştırmada “gebe / gebelik / doğum / doğum öncesi/ doğum sonrası / postpartum / lohusa” anahtar kelimeleri kullanılarak, ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları, Medline/PubMed, Turkish Medline, Dergipark, Scopus ve EBSCO arama motorlarından tarama yapıldı.  2000-2015 yılları arasında yayımlanmış toplam 25 makale araştırma kapsamına alındı. Değerlendirmeye alınan makaleler yıl, örneklem sayısı, araştırmanın tipi ve sonuçlar açısından manuel olarak incelendi ve verilerin frekans dağılımı yapıldı.

Bulgular: Değerlendirilen makalelerin yaklaşık olarak yarısı 2010-2013 yılları arasında, yarısı 2014-2016 yılları arasında yayınlanmıştır. Araştırmaların tümü tanımlayıcı ve kesitsel tipte araştırmalardır. %80’i lohusalık döneminde yapılmış çalışmalardır. Araştırmalarda birden fazla ölçek kullanılmakla birlikte, araştırmaların %68’inde “Edinburg Doğum Sonu Depresyon Ölçeği (EDSDÖ)” ölçeği kullanılmıştır.

Sonuç:  Araştırmada çoğunlukla doğum sonrası dönem ile ilgili sorunların belirlenmesi için ölçek kullanıldığı belirlendi. Araştırmalarda en sık kullanılan ölçek “Edinburg Doğum Sonu Depresyon Ölçeği (EDSDÖ)” ölçeğidir ve tüm araştırmalarda Türk toplumu için geçerli ve güvenilir olduğu sonucuna varılmıştır. Dikkat çekici bir sonuç olarak “Anne Bebek Bağlanma Ölçeği” en az okuma yazması olan annelerin bebeklerine bağlanma düzeylerini ölçmede geçerli ve güvenilir bir araç olduğu belirlenmiştir.