Yaltkaya’nın “Nâsır-I Hüsrev” Adlı Makalesi: Değerlendirme ve Neşir


Creative Commons License

BULUT H. İ.

EMakalat Mezhep Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.1, pp.88-130, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Darülfünun İlahiyat Fakültesinde Kelam müderrisi olarak uzun yıllar görev yapan ve ömrünün son yıllarında Diyanet İşleri Başkanlığı görevini ifa eden Mehmet Şerefettin Yaltkaya, sahasıyla alakalı pek çok kitap ve makale kaleme almış velût bir ilim adamıdır. Ancak çalışmalarının önemli bir kısmı 1928 yılı öncesine aittir, yani eski harflerle neşredilmiştir ve bu eserlerden istifade günümüzde sınırlı kalmaktadır. Söz konusu çalışmaların günümüz Türkçesine kazandırılması ciddi bir ihtiyaçtır. Biz, Yaltkaya’nın 1927 yılında Osmanlıca neşrettiği “Nâsır-ı Hüsrev” adlı makalesini latinize edip tahlil ve değerlendirmesini yapmak suretiyle günümüz okuyucusuna kazandırmak istedik. Bu makalesinde Yaltkaya, Nâsır-ı Hüsrev’in hayatı ve ilmi kişiliği hakkında yeterince bilgi bulunmadığını, var olan bilgilerin de ciddi çelişkiler taşıdığını açıklamıştır. O, Nâsır’ın eserlerinden hareketle en doğru bilgilerin ortaya konulabileceğini söylemiş ve makalesinde bunu yapmaya çalışmıştır. Aşağıda, Nâsır’ın hayatı ve ilmi kişiliği hakkında genel bir bilgi verildikten sonra, makalenin içeriği tahlil edilmiştir. Son olarak “Nasır-ıHüsrev” makalesinin latinize edilmiş ve dipnotlarla takviye edilmiş haline yer verilmiştir.